AntiMafia

Un blog pentru neliniştea dumneavoastră

AMENDAMENT PENTRU BASARABIA – PREMIERA POSTBELICA

REVIZUIREA CONSTITUTIEI

Antonie Popescu, avocat, Bucuresti.

Spre finalul dezbaterilor Comisiei de revizuire a Constitutiei, pe langa modificarile referitoare la reforma Justitiei, mi-au atras atentia cateva amendamente, introduse si sustinute de un deputat din Bucovina, dl Ovidiu Iane. Amendamentele care pregatesc si consacra reintegrarea romaneasca si europeana a Basarabiei, in formatul actualei Rep. Moldova.Antonie

Amendamentele sunt probabil inspirate din modelul reunificarii germane si sunt adaptate conditiilor de azi din framantatul Sud-Est al Europei.

Faptul remarcabil pe care il aduce parlamentarul din Bucovina, este ca inregistreaza oficial la o autoritate si prezinta prima constructie si oferta concreta, politico-juridica, institutionala si constitutionala, pentru Basarabia si pentru romanii din Basarabia, cetateni ai Rep. Moldova de azi.

La punerea in aplicare, constructia constitutionala a d.lui deputat Iane – pe care o voi numi „modelul de la Bucuresti” – chiar daca nu a avut-o in vedere initial, se poate inspira si din practica institutionala de la Chisinau, unde functioneaza Ministerul Reintegrarii (denumit azi Biroul Reintegrarii, preluat de Cancelaria de Stat – http://www.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=614) pentru circumscriptiile administrativ teritoriale unde exercitiul suveranitatii de stat al Re. Moldova este suspendat de o buna perioada de timp din cauza formatiunilor terorist-straine care sunt tolerate in aceasta zona, de autoritatile de la Chisinau, Kiev, Moscova si Bucuresti – fiind vorba deci de asa-numitele raioane de la rasarit ale R. Moldova (zona Transnistria dar si Tighina).

Tot la Chisinau, mai exista Comisia Unificata de Control, intre guvernele de la Chisinau si Kiev, – a se vedeahttp://www.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=609 – actul normativ care-i reglementeaza organizarea si functionarea fiind pentru Rep. Moldova, Hotararea Guvernului Nr. 744 din 03.10.2011 – disponibila la :http://lex.justice.md/index.phpaction=view&view=doc&lang=1&id=340458

Nu este nici momentul si nici locul sa dezbatem asupra eficientei celor 2 structuri reintegrare anterior mentionate –http://www.interlic.md/2009-03-23/ministerul-reintegrarii-al-moldovei-nedumerit-de-declaratziile-copreshedintelui-cuc-9183.html, sau sa vorbim despre celelalte doua ministere, de la Chisinau si Bucuresti, care au ca misiune reintegrarea europeana. Le-am amintit, pentru a demonstra ca <modelul de la Bucuresti> poate fi pus in aplicare si ca exista deja o practica in spatiul de mai la est, evident eficienta fiind direct proportionala cu vointa politica din cele doua Capitale.

Subliniez ca amendamentele la Constitutie inaintate de deputatul Bucovinei in Parlamentul Romaniei, dl. Ovidiu Iane, reprezinta prima oferta concreta, clara de la Bucuresti catre Chisinau. Din perspectiva complexa si clara abordata, propunerea este fara precedent in perioada de dupa dezmembrarea URSS si, putem spune ca in toate perioada postbelica.

Aplicarea Modelului de la Bucuresti nu are obstacole juridice nici de drept international. Singurele obstacole ar putea fi politicienii si gruparile de interese straine de aspiratiile de libertate, integrare europeana, libera circulatie a persoanelor, marfurilor si capitalului sau de aspiratiile pentru o viata mai buna a majoritatii populatiei din R. Moldova.

Lansarea catre Chisinau a modelului de reintegrare de la Bucuresti va trebui sa genereze un raspuns la fel de clar de la cei care astazi sunt in mod sincer adeptii reintegrarii europene a Basarabiei, intr-un moment in care extinderea spre est a Uniunii Europene a fost amanata sine die, singura posibilitate pentru Chisinau fiind integrarea europeana a Romaniei si prin Romania a Basarabiei -cel putin in formatul R. Moldova de azi.

In continuare – lectura catorva din amendamentele constitutionale inregistrate si sustinute de deputatul Ovidiu Iane, este suficienta pentru ca orice observator lucid sa constate si sa recunoasca puterea, justetea si necesitatea lor.

[…]

III.

La Capitolul II al TITLUL III din Constitutia Romaniei din 1991, revizuita in anul 2003, titlu rezervat Autoritatilor publice, se introduc urmatoarele amendamente:

6.Articolul 61 din Sectiunea 1 a Capitolui I al Titlului III, se modifica, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 61 – Rolul si structura

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.

(2) Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si Senat.

(3) In Parlamentul Romaniei sunt reprezentati toti cetatenii romani care au dobandit cetatenia romana prin faptul nasterii pe teritoriul statului roman sau sunt nascuti din parinti cetateni romani.

7.Articolul 61 din Sectiunea 1 a Capitolui I al Titlului III, se modifica, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 62 – Alegerea Camerelor

(1) Camera Deputatilor si Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale.

(2) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care nu intrunesc in alegeri numarul de voturi pentru a fi reprezentate in Parlament, au dreptul la cate un loc de deputat, in conditiile legii electorale. Cetatenii unei minoritati nationale pot fi reprezentati numai de o singura organizatie.

(3) Comunitatile romanesti din diaspora vor putea fi reprezentate intr-o circumscriptie separata potrivit legii electorale.

(3) Circumscriptiile electorale se vor stabili prin lege, in asa fel incat si circumscriptiile administrativ-teritoriale din Basarabia sa fie proportional reprezentate in Parlamentul Romaniei, in nu mai putin de 3 circumscriptii electorale.

(4) Numarul deputatilor si al senatorilor se stabileste prin legea electorala, in raport cu numarul total al cetatenilor romani indiferent de domiciliu.

IV.

8. Capitolul II al TITLUL III din Constitutia Romaniei, revizuita in anul 2003, se va intitula

„Presedintele Romaniei si desemnarea Vicepresedintelui Romaniei”

9. Articolul 80 din acelasi Capitol II se modifica, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 80 – Rolul Presedintelui Romaniei

(1) Presedintele Romaniei reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii.

(2) Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. In acest scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate.

(3) Presedintele Romaniei este ajutat in exercitarea atributiilor sale de un Vicepresedinte. Vicepresedintele Romaniei este desemnat prin Decret al Presedintelui Romaniei, indeplinind conditiile prevazute de lege pentru candidatii la functia de Presedinte al Romaniei/Senator.

(3) In considerarea rolului de garant al unitatii si integritatii teritoriale a tarii, si in concordanta cu obiectivul major de reintegrarea europeana a Basarabiei, daca Presedintele Romaniei nu este o persoana aleasa chiar din randul cetatenilor romani care au locuit in Basarabia in perioada 1989-2013, atunci Vicepresedintele Romaniei va fi desemnat din randul acestor cetateni romani.

(2)Atributiile si exercitiul functiei de Vicepresedinte al Romaniei se stabilesc prin Decret prezidential si prin legea de organizare si functionare a Administratiei Prezidentiale.

10.Articolul 102 din Capitolul III al Titlului III, se modifica, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 102 – Rolul si structura Guvernului Romaniei

(1) Guvernul, potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament, asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice, in toate zonele aflate sub jurisdictia sa.

(2) In indeplinirea atributiilor sale, Guvernul coopereaza cu organismele sociale interesate.

(3) Guvernul este alcatuit din prim-ministru, 3 viceprim-ministri, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica.

(4) Atunci cand Prim-ministrul desemnat nu este o persoana chiar din randul cetatenilor romani care au locuit in Basarabia in perioada 1989-2013, ) doi dintre Viceprim-ministri vor fi desemnati din randul acestor cetateni romani;

(5) De asemenea, alti 4 membri ai Guvernului vor fi desemnati din randul cetatenilor romani care au locuit in Basarabia in perioada 1989-2013, in conditiile legii organice.

11.Alineatul (2) al articolului 133 din Sectiunea a 3-a, rezervata Consiliului Superior al Magistraturii, situata in Capitolul VI al Titlului III din Constitutie – se modifica, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 133 – Rolul si structura

[…]

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din 25 membri, din care:

a) 14 sunt alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de Senat; acestia fac parte din doua sectii, una pentru judecatori si una pentru procurori; prima sectie este compusa din 9 judecatori, iar cea de-a doua din 5 procurori;

b) 2 reprezentanti ai societatii civile, specialisti in domeniul dreptului, care se bucura de inalta reputatie profesionala si morala, alesi de Senat; acestia participa numai la lucrarile in plen;

c) ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

d) 5 reprezentanti ai magistratilor, din care 3 judecatori si 2 procurori, alesi in conditiile prevazute la lit.a) din instantele judecatoresti si parchetele din Legea Republicii Moldova, de organizare judiciara aflata in vigoare in anul 2013 si un membru al societatii civile, ales potrivit lit.b) din randul organizatiilor neguvernamentale de notorietate, din Basarabia.

V.

12. Articolul 155 din Titlul VIII din Constitutie, rezervat Dispozitiilor finale si tranzitorii, se completeaza cu 5 noi paragrafe, de la 7-11, avand urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 155 – Dispozitii tranzitorii

[…]

(7) Componenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Constitutionale, a Curtii de Conturi, a Consiliului Economic si Social si a celorlalte institutii prevazute de Constitutie si legile in vigoare, se completeaza cu minimum-ul de membri si in conformitate procedurilor prevazut de legile speciale modificate cu avizul Comisiei pentru Reintegrare, asigurandu-se deplina aplicare a principiilor bunei functionari si organizari, in beneficiul tuturor cetatenilor tarii.

(8) Comisia pentru Reintegrare, urmeaza organizarea Comisiei Europene si functioneaza potrivit legii speciale, ca organism consultativ si decizional care propune si avizeaza obligatoriu proiecte de legi si alte dispozitii necesare si oportune reintegrarii europene si romanesti a Basarabiei.

(9) Membrii Comisiei de Reintegrare, in numar de 11, sunt propusi, cate 2 de Parlamentul Romaniei si al Republicii Moldova respectiv cate 2 de Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova. Presedintii Romaniei si al Republicii Moldova convin la desemnarea celui de-al 11-lea membru, care este si Presedinte al Comisiei.

(10) Pana la infiintarea si organizarea institutiilor noi, institutiile Republicii Moldova, functioneaza potrivit regulilor proprii, modificate si completate prin actele normative initiate, avizate sau adoptate in sfera sa de competenta, de Comisia de Reintegrare.

(11) Printr-un Acord de Reintegrare, care sa respecte si regulile prevazute pentru acordurile dintre subiectii de drept international, se pot aduce dezvoltari si completari ale prezentelor dispozitii tranzitorii, sub rezerva aprobarii de catre Parlamentul Romaniei cu majoritatea prevazuta pentru legile organice.

ADUNAREA CONSTITUANTA

22/06/2013 Posted by | Diverse | Lasă un comentariu

Gherțoiul securist Silviu Predoiu, un penal în fruntea celui mai important serviciu secret românesc SIE

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

 

DECLARAŢIE POLITICĂ

Senator: VALER MARIAN

Circumscripţia electorală: SATU MARE

Colegiul electoral: 1

Grupul parlamentar: PSD

 Şedinţa Senatului din: 18.06.2013

 Titlul declarației : Generalul Predoiu, spionul (și gherțoiul) lui Băsescu

La țepe în Piața Victoriei, băieți ! Cu astfel de îndemnuri revoluționare a câștigat Traian Băsescu simpatia electoratului la sfârșitul anului 2004.Silviu Predoiu, penalul din umbra lui Basescu Viitorul președinte promitea cu ochii în lacrimi o reformă a la Țepeș, așa cum nu mai văzuseră românii în ultimii 50 de ani. Așa-zisa democratizare a României includea epurarea clanurilor securiste, comuniste și pesediste infiltrate în principalele servicii  de informații ale țării. Vechii ofițeri de Securitate aflați încă la hățurile Serviciului de Informații Externe (SIE), ca Silviu Predoiu, Marcel Alexandru, Marin Vâlcea, Vasile Sarcă, Nicolae Vintilescu, Grigore Istrate ș.a., activau împotriva Occidentului încă de pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Intrarea în Uniunea Europeană și în NATO presupunea trecerea în rezervă a dinozaurilor comunişti care lucraseră și pentru structurile Tratatului de la Varșovia. Schimbări s-au petrecut la Serviciul Român de Informaţii, unde, după instalarea în funcția de prim-adjunct a generalului Florian Coldea ( un repretent adus în instituție de generalul Dan Gheorghe, fost locțiitor al comandantului USLA înainte de 1989), au fost întinerite conducerile multor secţii judeţene. Din păcate, tinerii promovați s-au dovedit, în cele mai multe cazuri, slab pregătiți, slugarnici și obedienți tătucului de la Cotroceni.

Președintele Băsescu asigură supraviețuirea sistemului

La Serviciul de Informaţii Externe reforma s-a împotmolit pentru că Traian Băsescu și camarila sa făceau parte din sistem, fiind cadre  racolate și documentate de sectoarele Centrului de Informații Externe (cum se numea SIE înainte de 1989), în vederea trimiterii “la post”. Ca urmare, Băsescu trebuia să se epureze el însuși înainte de a curăța Externele de securiști. Peste 70% din dosarele DIE/CIE/SIE nu au fost predate CNSAS nici astăzi, din motive lesne de înţeles, ca să nu mai vorbim de dosarele confiscate de armată la Revoluție. Opinia publică ar fi aflat cu stupoare cum demnitari şi politicieni democraţi (ofițeri conspirați) luptau împotriva NATO, spionau ţările Europei Occidentale sau furnizau armament teroriştilor din toate zonele fierbinți ale globului. Fantomele politicii românești post-decembriste au dosare secretizate, pline cu documente semnate de instructorii șefi  Ioan Mihai Pacepa, Nicolae Pleșiță sau Nicolae Andruță Ceaușescu. Numai așa au fost promovați în cele mai importante funcții în stat, prin șantaj cu dosare și alte bube în cap.

Există nenumărate dovezi că Traian Băsescu a preluat slugile informative ale guvernării pesediste (2000-2004), folosindu-le împotriva celor care le promovaseră în grad și funcție (vezi Ion Iliescu, Adrian Năstase ș.a.). Imediat ce a preluat puterea, Băsescu a făcut scurte vizite la sediile serviciilor speciale. În ianuarie 2005, președintele uitase deja de țepe și i-a lăudat pe securiștii “Epocii de Aur” pentru profesionalism și „ densitate de creiere”. Printr-un decret din 8 februarie 2005, mulți dintre ei au primit o stea în plus, iar prietenii de spionaj ai președintelui Băsescu ( “la post” la Tokio) au fost imediat răsplătiți cu funcții de conducere în importante direcții din cadrul Serviciului de Informații Externe. Aceste numiri s-au făcut în ciuda faptului că, încă de la începutul mandatului său, Traian Băsescu fusese informat în amănunt despre metehnele informative ale ofițerilor superiori din cadrul serviciului secret extern. În stilu-i caracteristic, președintele a folosit aceste informări pentru a-i șantaja și promova în funcții de conducere pe ofițerii compromiși (fustangii, bețivi, afaceriști sau corupți), aceștia ajungând în cele din urmă marionete în mâinile sale.

Cel mai bun exemplu în acest sens este actualul prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, generalul Silviu Predoiu, un securist al epocii ceaușiste, metamorfozat în zâna bună a democratiei, împotriva căruia Traian Băsescu a primit de-a lungul timpului nenumărate plângeri și sesizări. Astfel, la data de 10 decembrie 2005, la Președinția României s-a prezentat Marin Cruceru, ofițer de contraspionaj extern, care a activat pe fostul spațiu sovietic (Republica Moldova, Ucraina), de meserie profesor de istorie. Primit în audiență de Traian Băsescu, Cruceru i-a înmânat acestuia dosarul cu cele mai grave abuzuri ale celui care era la vremea aceea directorul Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul SIE – generalul colonel Silviu Predoiu. Președintele a luat la cunoștință și a făcut ce știa mai bine. L-a promovat pe securist în funcția de prim-adjunct al șefului spionajului extern, postură în care se află și astăzi  și datorită căreia este șeful de facto al SIE. Secretul lui Predoiu ? Dosarul de cadre al lui Traian Băsescu de pe vremea în care președintele activa la Anvers, scos la lumină din arhivele fostei UM 0195 (fosta unitate de contrainformații externe a DIE) de celălalt adjunct al șefului SIE, generalul Vasile Sarcă (zis DJ Vasile), al doilea nemuritor în ierarhia SIE.

Șef la SIE pe bază de șantaj, cu dosar de corupție la DNA

Presa centrală scria în 2006 referitor la adjuncții directorului SIE că „ avem de-a face cu două personaje pregătite ca agenți anti-NATO în perioada cea mai neagră a dictaturii ceaușiste”. În cazul generalilor Silviu Predoiu și Vasile Sarcă putem vorbi despre ofițeri CIE pregătiți la școala de la Brănești pentru a lupta împotriva Occidentului. Până la parvenirea lui Predoiu în funcții mari, Sarcă plimba dosare, ca adjunct al şefului Direcţiei Secretariat, în cadrul căreia funcţiona Arhiva SIE, locul în care se aflau, şi încă se mai află, o parte din dosarele secrete ale Securității externe, încă de la înfiinţarea acesteia. O sursă nepreţuită de informaţii şi de putere pentru Predoiu ! În anul 2003, arhiva a trecut la Direcţia de Protecție Internă, adică la colegul şi amicul Silviu Predoiu, care a pătruns astfel în misterele și biografiile secretizate ale politicienilor. Incluzând aici şi biografia noului locatar de la Cotroceni, care, după cum reieşea dintr-un dosar foarte bine ascuns în arhivă, era noua încarnare a unui ofiţer CIE sub acoperire, aflat cândva la post la Anvers. Astfel, România intra în UE cu agentul Pumnea (numele de cod al generalului Predoiu în Centrala SIE), un spion comunist, șef în cel mai important serviciu extern de informații al țării, posesor al dosarului penal nr. 11/P/2006, referitor la fapte de corupție. Cazul a fost instrumentat inițial la Parchetul Militar de generalul-magistrat Dan Voinea, apoi a fost înaintat la DNA, unde i s-a pierdut urma.

Cine este securistul din fruntea Serviciului de Informații Externe ?

 Conform Anuarului Diplomatic și Consular al României editat de MAE, ediția 1993-1994, generalul  de brigadă Silviu Predoiu s-a născut pe 5 august 1958 la Bucureşti. Surse din cadrul Serviciului de Informații Externe susțin că generalul Predoiu minte, încercând să-și ascundă originea rromă. Silviu Predoiu nu dorea să se știe că e născut în comuna Izvoarele din județul Giurgiu, dintr-un tată fost ofițer de securitate, pe nume Niculaie, și o mamă de origine rromă, pe nume Domnica. Mai mult, jurnaliștii au descoperit că Niculaie Predoiu, fost șef al Serviciului de Contrainformații al Inspectoratului General al Miliției și apoi șeful Inspectoratului Județean de Miliție și Securitate Giurgiu înainte de 1989, era poreclit „Țiganul” sau „Laleaua neagră” și s-a remarcat drept un activist înrăit și un om fără scrupule, incult, grobian și necioplit, care a distrus multe cariere fără nicio remușcare. Predoiu senior a fost bun prieten cu colonelul Constantin Fulga, șeful Serviciului de Pază şi Ordine al Miliției Brașov, nimeni altul decât tatăl fostului director al SIE Gheorghe Fulga, în perioada 2001-2006. Avansat în urmă cu câţiva ani, la intervenţia fiului său, general în rezervă, Fulga senior are studii militare la Moscova. Cu ajutorul său au intrat pe sub pielea președintelui Ion Iliescu juniorii Fulga şi Predoiu. În anul 1986, securistul Niculaie Predoiu ar fi fost îndepărtat din funcția de șef CI pe Miliție de către șeful Inspectoratului General al Miliției, generalul de contrainformații militare Constantin Nuță, pentru legături suspecte cu Fulga senior, fiind lucrat, ca mulți alții cu studii la Moscova, în operațiunea “Barajul” a UM 0110 (formațiunea anti-KGB). De asemenea, a fost cercetat într-un dosar penal, pentru protecția vameșilor de la Giurgiu care făceau contrabandă cu aparatură electronică, dar a avut noroc că a venit Revoluția și a scăpat. Același Anuar Diplomatic şi Consular al României consemnează faptul că actualul prim-adjunct al SIE Silviu Predoiu a absolvit Facultatea de Geologie-Geografie Bucureşti și a lucrat în perioada 1984-1985 în ICE Geomin. La facultate a intrat cu ajutorul tatălui şi s-a remarcat drept un student mediocru, absolvind studiile universitare printre ultimii  din promoţie şi fiind repartizat la Petroşani. Potrivit anuarului, În perioada 1985 – 1993, Silviu Predoiu şi-ar fi desfăşurat activitatea în Regia Autonomă Metale Rare Bucureşti, o întreprindere a Ministerului de Interne, folosită ca parcare pentru securiştii cu bube în cap sau deconspiraţi din diverse motive. La Metale Rare a fost instruit de căpitanul Nicolae Neferoiu şi a stat în fapt numai până în 1987, când datorită relaţiilor tatălui său cu generalul Ioan Moţ, a fost încadrat în DIE, la Unitatea de Contrainformaţii Externe (UM 0195), la care şef era Moţ.Tot atunci a urmat cursuri de doi ani la Școala de Securitate de la Brăneşti şi a devenit ofiţer. La această şcoală s-a remarcat drept un pilos  şi un îngâmfat, fiind detestat şi ocolit de toţi colegii săi de curs, fiindcă era un lăudăros notoriu, îndeosebi cu cunoştinţele şi relaţiile sale. Înfiinţată şi echipată de adjunctul DIE Ion Mihai Pacepa ca o alternativă la şcolile similare de perfecţionare a ofiţerilor de informaţii de la Moscova, instituţia pregătea tinerii pentru spionaj împotriva structurilor euroatlantice. Predoiu a lucrat ca ofiţer CIE acoperit în Comerţ Exterior şi a fost retras în Centrala SIE în anul 1990, unde timp de trei ani a activat ca ofițer de contraspionaj. După Revoluţie a fost la un pas să fie linşat de către colegii săi din UM 0195 pentru comportamentul său sfidător. Fiind tânăr a fost menţinut în structură încercându-se instruirea lui pentru că era o catastrofă, iar pentru a fi protejat a fost trimis la post în Africa, respective în Nigeria.

Străpuns pentru cucerirea soţiei portarului de la ambasadă

În anul 1993, spionul Predoiu a fost numit secretar III la Ambasada României din Lagos, după ce ar fi urmat un curs postuniversitar de jurnalism. Alături de Predoiu, în Nigeria activau ofiţeri vechi sub acoperire, printre care şi Bogdan Dumitrescu, ultima rămăşiţă a “Filierei Nigeriene” de trafic cu armament, arestat şi judecat în 2006 pentru spionaj militar în favoarea Moscovei. Dacă pe site-ul SIE, în dreptul generalului Predoiu figurează “misiune externă” între anii ’93-‘97, Ministerul Afacerilor Externe l-a deconspirat pe diplomat mai întâi în anuarul diplomatic din 1994, apoi printr-un comunicat al biroului de presă. Conform MAE (adresa nr. A1/L544/3din 18 ianuarie 2007), Silviu Predoiu „s-a aflat în misiune permanentă la Ambasada României la Lagos (Nigeria), în perioada 18.10.1993- 22.11.1997. Pe durata misiunii s-a ocupat de presă și relații consulare”. Colegii de spionaj afirmă că, după un scandal monstru cu portarul ambasadei, subofițer SIE, cauzat de faptul că s-a dat la nevasta acestuia, Silviu Predoiu a fost înjunghiat. Cazul a devenit subiect de predare pentru cursanții de la Brănești, când erau instruițI cum să se comporte la post, generalul Grigoraș, șeful Direcției Protecție în acea perioadă, prezentând ani buni acest caz ca un exemplu negativ. Silviu Predoiu a recunoscut fără să vrea, de față cu fostul său coleg, generalul (r) Marcel Alexandru, că  a fost înjunghiat în perioada în care a fost la post, considerând episodul o faptă de vitejie.

Implicat în afaceri cu petrol și armament

În ciuda evidenţelor, generalul Predoiu a negat totul, până şi faptul că a fost la post în Nigeria, o zonă gri pe harta contrabandei cu armament şi produse petroliere de pe care românii au fost scoşi în 2006, în mod brutal, în urma afacerii “Bogdan Dumitrescu”. Din nefericire, pentru acesta, jurnaliştii l-au dovedit pe Silviu Predoiu cu  “radiograma nr.888 din 18.11.1996 lagos”, decriptată şi semnată “silviu predoiu, secretar iii”. Presa centrală a relatat că Silviu Predoiu și Bogdan Dumitrescu erau amestecați în afaceri dubioase cu petrol împreună cu oficiali nigerieni și cu mai mulți afaceriști ai vechii Securități. Dextron, Petroconsult, Cromconsorțiu sunt numai câteva dintre brațele caracatiței prahovene întinse de Securitate în Nigeria. Mai trebuie adăugat și faptul că Nigeria este alături de alte țări ca Mauritania, Tunisia, Maroc, unul dintre end-userii falși folosiți în afacerile cu armament ale Securității și ale urmașilor săi. Cu alte cuvinte, serviciile secrete române vindeau armament în zone de conflict, aflate sub embargou, și prin intermediul Nigeriei. Afacerile se derulau la adăpostul relației cu National Petroleum Corporation, un fel de Petrom al Nigeriei. Actualul ajunct al SIE ar fi intervenit de asemenea ca Emeka Offor, unul dintre cei mai influenți politicieni nigerieni, posesor al unei imense averi, să ajungă consul onorific al României la Lagos. Cariera de diplomat a lui Predoiu a luat sfârșit în anul 1997, când a fost chemat în ţară de la post.

Ascensiune fulminantă în SIE

La sosirea în ţară, “diplomatul” CIE/SIE a avut o ascensiune fulminantă în centrală, fiind numit în 1997 şef de birou în Serviciul Asia din cadrul Direcţiei C, unde l-a avut şef pe colonelul Constantin Vatamanu, un vechi ofiţer CI-ist, fost ofiţer de miliţie la Iaşi, ca şi tatăl lui Predoiu. Colonelul Vatamanu l-a sprijinit şi l-a sprijinit foarte mult pe Predoiu junior, ajutându-l să fie promovat locţiitor de-al său şi apoi şef de serviciu, după ce el a plecat la post în Japonia, ca şi consul. Predoiu a ajuns astfel să coordoneze o vreme ofițerii care acționau pe spațiul țărilor ex-sovietice În anul 1999 Silviu Predoiu era locotenent-colonel și a ajuns fulgerător, datorită intervenţiei soţiei sale Cătălina la preşedintele Emil Constantinescu, căruia îi fusese student la Facultatea de Geologie,  director la Direcţia de Crimă Organizată, având funcţie de general. Între 2002 şi  2003, după ce director la SIE a ajuns profesorul de socialism ştiinţific Gheorghe Fulga, Silviu Predoiu a fost promovat şef  al Direcției Antiterorism din SIE. După ce generalul Adrian Isac a plecat de la șefia Direcției de Protecție Internă, în 2003, în locul său a fost promovat Predoiu. În 2004, acesta  a fost avansat general şi şef al Direcţiei Generale de Securitate Internă din SIE. Preşedintele Băsescu, cel care promitea pesediştilor “ţepe în Piaţa Victoriei”, l-a numit oarecum inexplicabil pe general, în noiembrie 2005, prim-adjunct al directorului SIE, practic şeful spionilor externi. În materie de avansări, Predoiu a bătut toate recordurile,  fiind avansat de patru ori începând din anul 2004, când a fost făcut general de brigadă, astăzi având gradul cel mai înalt, de general cu patru stele. Ultimele trei avansări le-a obținut din partea președintelui Traian Băsescu, în 2006, 2008 și 2011.

Nevasta la Resurse Umane, amanta psiholog. La SIE

 Ca orice securist care se respectă, Silviu Predoiu și-a angajat nevasta, Cătălina, în 2001, în Compartimentul Sinteză din cadrul SIE. Consoarta a fost promovată în 2005 la conducerea Serviciului Analiză, apoi a devenit şefa unuia dintre serviciile Direcţiei Resurse Umane, care se ocupa cu angajările şi cu promovările ofiţerilor externiști. Practic, în acel moment, familia “Pumnea “tăia şi spânzura în SIE. În noiembrie 2006, după dezvăluirile apărute în presa centrală, Cătălina Predoiu a fost schimbată fără prea mult tam-tam din Direcţia de Resurse Umane a SIE. În vremea aceea, fratele generalului Silviu Predoiu era şef de serviciu în SRI. Adresa declarată a familiei Predoiu este str. Frunte Lată, nr.4, bloc P5, etaj 2, ap. 8, sector 5, Bucureşti, dar şi-au construit, din umilele salarii de bugetari, o vilă cochetă în Băneasa, în spatele  postului de televiziune Antena 1, în dreptul sediului Grivco, zonă în care au devenit cunoscuţi pentru scandaluri alimentate bahic. O piesă de bază în anturajul lui Silviu Predoiu este una din amantele generalului, psihologul Bianca Șerb de la SIE. Figură ștearsă, cu ochelari rotunzi și groși ca fundul sifonului, psihologul Bianca are un aer stahanovist, provocând necunoscătorilor în domeniu fiori mai ceva ca Ana Pauker. Protejată de șeful de facto al SIE şi avansată până la gradul de colonel, a fost promovată fulgerător, primind chiar două grade într-un an. În martie 2005, în urma dezvăluirilor jurnalistului Ovidiu Eduard Ohanesian, simțindu-se vulnerabil, Silviu Predoiu era însoțit pas cu pas de domnișoara psiholog. Ofițerii din sistem, care au avut de a face cu cei doi, spun că aceștia au creat în instituție o atmosferă deosebit de încordată. Fostul colonel SIE Ionel Dragomir a fost unul dintre cei care au avut curajul să dea în judecată instituția de unde fusese dat afară abuziv. În acel moment, Bianca Șerb a dispărut din peisaj, iar când a fost citată ca martor, SIE  a răspuns instanței de judecată că nu are o angajată cu acest nume. Probabil au trimis-o sub acoperire la post, undeva în străinătate. În cadrul SIE se mai știe că generalul Predoiu a avut relații amoroase cu o doctoriţă de la Policlinica SIE șI cu o domnișoară Carmen de la Serviciul Cooperare din SIE.

Incultură crasă şi ură viscerală faţă de tinerii educaţi

Mulți ofițeri au fost siliți să renunțe la carieră din cauza familiei Predoiu. Presa centrală a scris că generalul Predoiu a fost botezat în SIE cu apelativul de “ Pleșiță II”, din cauza inculturii sale. Tinerii din SIE se plângeau că Silviu Predoiu, ajutat de flebețea sa, psihologul-colonel Bianca Șerb, se poartă ca un stăpân de sclavi pe plantație. Încadrările se făceau pe ochi frumoși, iar destituirile erau arbitrare. Surse din cadrul SIE afirmă că, sub directoratul lui Gheorghe Fulga, Predoiu s-a  ocupat cu identificarea și îndepărtarea ofițerilor care nu acceptau compromisuri. La vremea aceea, accesul în instituție nu se putea face decât  pe bază de șpagă și la recomandare politică. Apartenența la o familie de vechi securiști reprezenta un avantaj în cariera viitorilor ofițeri externiști. Trimiterea la post înseamna un lung șir de “ cotizații “, până  la șeful de direcție și la secretarul de stat din MAE. Lunar, o parte din salariul primit de ofițer la post mergea către boierii SIE. Datorită gradului înalt de politizare și corupție, mulți tineri cu pregătire superioară, cu masterate și doctorate, au părăsit SIE. Ei l-au descris pe Silviu Predoiu ca fiind “ un agramat, ce întruchipează tipul lipsit de orice scrupule, bețiv și afemeiat notoriu, care a declanșat numeroase scandaluri amoroase în SIE ”.  Prin înscenări,  abuz de putere și manipulare, Predoiu a distrus cariera multor ofițeri de perspectivă și în epoca Băsescu. În S.I.E., testul psihologic este hotărâtor pentru trimiterea în misiune externă. Cu ajutorul apropiaților și mai ales a apropiatelor sale din conducerea instituției, multi ofițeri S.I.E. au fost declarați de Silviu Predoiu labili psihic, și, în consecință,  nu au mai fost trimiși la post. Fiind un tip mediocru, Predoiu are o ura viscerală față de tinerii instruiți și educați.

Prins cu minciuna în conferința de presă

Jurnalistul Eduard Ovidiu Ohanesian spune că l-a  cunoscut pe generalul Silviu Predoiu în luna martie 2005, cu puțin timp înainte de a fi victima unei operațiuni complexe, pusă la cale de serviciile secrete române, mediatizată ca “Răpirea din Irak”. În urma unor articole dure despre abuzurile comise de unii ofițeri de rang înalt din cadrul SIE, publicate în cotidianul România liberă, Silviu Predoiu, proaspăt numit prim-adjunct al directorului SIE, a hotărât organizarea primei conferințe informale cu jurnaliștii. Se părea că instituția, urmașă directă a Securității ceaușiste, voia să dea semne de deschidere către opinia publică. Din partea SIE, printre altii, mai participau la așa-zisa conferință, generalul Marcel Alexandru – secretar de stat, generalul Nicolaie Goia – șef de direcție, fostul purtător de cuvânt al SIE Vică Țăranu, șeful Biroului de relații cu presa, Nicolae Vintilescu şi alți ofițeri nominalizați de Ohanesian în articolele sale. Într-o pauză, Predoiu, asistat din umbră de psihologul Bianca Șerb, a afirmat în mijlocul ziariștilor că nu a fost niciodată în Nigeria și că nu a avut vreo legătură cu rușii. Cu alte cuvinte, a dat de înțeles că jurnalistul Ohanesian mințea în articolele sale. Din păcate pentru generalul-dandana, la scurt timp după conferință, l-a dat în vileag o radiogramă publicată în presă (radiograma nr. 888 din data de 18.11.1996, ora 19.00), trimisă din Ambasada României de la Lagos, semnată, cum altfel, Silviu Predoiu, secretar III MAE. A urmat răspunsul Ministerului Afacerilor Externe, care dovedea că Predoiu era ofițer SIE sub acoperire de diplomat în Nigeria, exact în perioada la care făcuse referire Ohanesian. După numai un an, fostul său coleg de apartament și de afaceri murdare în Lagos (pe când repezentanța României în Nigeria nu deținea un sediu propriu), ofițerul SIE Bogdan Dumitrescu, este arestat, judecat și condamnat de o instanță nigeriană pentru transmitere de secrete militare către diplomați ruși.

Abuz grav în cazul colonelului Dragomir

Cazul colonelului Ionel Dragomir a făcut subiectul celei de-a doua conferințe informale organizate de generalul Predoiu la SIE. Remarcat drept un ofiţer profesionist în SIE, colonelul Dragomir a fost dat afară în mod abuziv, fără drept de pensie de către generalul Predoiu la comanda expresă a preşedintelui Traian Băsescu, care l-a numit “colonelul Dumitrescu” şi l-a acuzat că i-ar fi furnizat informaţii jurnalistului Ovidiu Eduard Ohanesian. De această dată au fost invitați doar ziariști convenabili, care înghițeau pe nerăsuflate intoxicările de presă răsuflate de Predoiu. Speriat de procesele intentate de colonelul Dragomir şi de dezvăluirile pe care acesta le putea face referitor la corupția din SIE, Silviu Predoiu a încercat să-i fabrice fostului colonel o biografie falsă. Fără succes, dar nu s-a lăsat. Ascunzându-se sub semnătura “Biroul Director”, în data de 13 aprilie 2007, Silviu Predoiu a postat pe site-ul SIE un comunicat care îl infiera proletar pe „dușmanul poporului”, jurnalistul Ovidiu Eduard Ohanesian, urmat de un denunț penal la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. O dovadă clară de poliție politică, inspirată de declarațiile tătucului său de la Cotroceni, Traian Băsescu. Între timp, denunțul penal a fost pierdut fără urmă, pe drum spre Parchetul General.

Exerciţiu de poliţie politică în cazul Năstase

             Imediat după venirea la putere a preşedintelui Traian Băsescu, generalul Predoiu a început să caute dovezi şi documente incriminatoare la adresa fostului premier PSD Adrian Năstase. Astfel, l-a determinat pe colonelul Ioan Păun (Pilu), fost consul în China, cunoscut ca apropiat al familiei Năstase, să spună tot ce ştie. Totodată, l-a instruit personal pe directorul Octavian Creţu de la SC Ape Minerale Borsec cum să folosească tehnica operativă în discuţiile cu Adrian Năstase, dându-i ordin să coopereze cu DNA. Creţu avea o legătură mai veche cu SIE, de dinainte de 1989, despre care pot spune mai multe generalul Constantin Rotaru, fost director adjunct al SIE, şi colonelul Emil Ivan, fost şef de Direcţie în SIE, care după ieşirea la pensie au fost angajaţi amândoi la SC Ape Minerale Borsec. Inclusiv colonelul Ioan Păun a fost angajat de către Creţu la o fabrică de-a sa din Sebeş. În concluzie, generalul Predoiu a fost cel care a furnizat cele mai multe documente referitoare la ex-premierul Năstase. Condiţia pentru a-l salva pe colonelul Păun de închisoare a fost să-i organizeze o vizită în China preşedintelui Băsescu şi a soţiei sale la acelaşi nivel cum a organizat vizita ex-premierului Năstase şi a soţiei acestuia.

            Protejarea lui Băsescu, Udrea şi Stolojan

             În anul 2006, în cadrul SIE a fost înfiinţată o direcţie care se ocupa cu munca informativă în domeniul energiei, condusă de un ofiţer cu numele de cod “Chiliman”. Rezultatele au început să apară foarte repede, această direcţie dovedindu-şi utilitatea. În urma cazului Alro, în care au fost implicate mai multe persoane din conducerea ţării, respectiv preşedintele Traian Băsescu şi consilierii prezidenţiali Elena Udrea şi Theodor Stolojan, s-a ajuns la concluzia că unele informaţii esenţiale au parvenit procurorilor DIICOT de la această nouă direcţie. La ordinul lui Băsescu, generalul Predoiu a declanşat o anchetă pentru a stabili cine este implicat. Întrucât nu a reuşit să stabilească cine a sprijinit DIICOT, împreună cu preşedintele Băsescu au decis desfiinţarea acestei structuri, marea majoritate a ofiţerilor fiind trecuţi în rezervă.

                        Ambasadori compromişi, protejaţi de Predoiu

             Fosta ambasadoare a României în Australia, Manuela Vulpe, devenită celebră după ce a exersat diplomaţia în jacuzzi cu fostul ministru de Externe, Theodor Baconschi, a fost în legătura generalului Predoiu, care a instriut-o şi-a implicat-o într-o relaţie scandaloasă cu un diplomat iranian care trebuia compromis. De fapt, Predoiu a făcut aceste jocuri la comandă şi în interes american. Din această cauză, Manuela Vulpe nu a fost exclusă din diplomaţie şi a ajuns ambasador în Mexic în urma scandalului sexual cu ecumenicul Baconschi.  Ambasadorul Sofineti din India a fost semnalat că ar avea activităţi de spălare de bani cu un finanţator al reţelelor teroriste, în urma cărora diplomatul nostru şi-a rotunjit bine veniturile. Pentru că ambasadorul Sofineti era în legătura generalului Predoiu şi furniza informaţii SIE, nu s-a luat nicio măsură împotriva acestuia şi a rămas ambasador pentru ca să reprezinte interesele SIE, nu ale României.

             Responsabilitatea lui Predoiu în cazul diplomatului Grecu

             Acţiunea diplomatului Gabriel Grecu din Federaţia Rusă, ofiţer acoperit al SIE, care a fost prins şi reţinut de FSB când ridica un material informativ de la o căsuţă poştală din Moscova, a fost aprobată şi coordonată nemijlocit de către generalul Predoiu. Operaţiunea a fost atât de prost planificată, iar verificările au fost atât de superficiale încât ruşilor li s-a părut incredibil de uşor să prinzi în flagrant un ofiţer SIE şi să-l reţii câteva ore, timp în care nu se ştie ce s-a întâmplat cu Grecu, fiind posibil să-l fi fost sedat şi interogat ori chiar recrutat. Pentru că operaţiunea a fost aprobată şi coordonată de Predoiu, nu s-a luat nicio măsură şi nu s-a făcut nicio analiză de caz. De fapt, ruşii au monitorizat legătura SIE cu aşazise surse de informaţii de ani buni, iar în tot acest timp au intoxicat serviciul roman de spionaj. Acest lucru naşte mari semen de întrebare asupra profesionalismului sau, mai grav, asupra loialităţii generalului Predoiu.

În SIE se mai comentează de mult timp modul defectuos în care generalul Predoiu a gestionat milioane de euro destinaţi finanţării înfiinţării unui post de televiziune în Republica Moldova, suspectându-se sustragerea a sute de mii de euro de către Predoiu&Co.

Referitor la răpirea jurnaliştilor români din Irak, generalul Predoiu a fost cel care l-a influenţat şi l-a determinat pe preşedintele Băsescu să accepte scenariul american al răpirii, care ulterior s-a transformat într-o răpire adevărată. Cu acest prilej, Predoiu a devoalat americanilor o mare parte a potenţialului informativ pe care îl avea SIE în lumea arabă din vremea lui Ceauşescu. Logic, acest potenţial a fost preluat de către americani.

                   Jocurile băsiste ale generalului Predoiu

 

Generalul Predoiu cunoaşte foarte bine şi potenţialul informativ al fostei Brigăzi U (Umbre), devenită Direcţia H în vremea directorului Cătălin Harnagea. O parte dintre foştii ofiţeri deplin acoperiţi, racolaţi şi instruiţi de generalul Cornel Biriş bântuie prin Parlament , Guvern, Preşedinţie, justiţie şi diplomaţie, multe decizii contestate care se iau în aceste instituţii fiind rodul ordinelor primite de la SIE, de fapt de la generalul Predoiu, care la rândul său le-a primit de la preşedintele Băsescu.  Alegerile prezidenţiale din 2009 au oferit din nou generalului Predoiu prilejul de a-şi oferi serviciile preşedintelui Băsescu. Predoiu a coordonat toţi ofiţerii SIE implicaţi în măsluirea voturilor în favoarea lui Băsescu, cooperând foarte bine cu ambasadorul Baconschi de la Paris. Tot generalul Predoiu a coordonat operaţiune ofiţerilor deplin acoperiţi ai SIE care au compromis guvernarea USL în străinătate după referendumul pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu din iulie 2012.

Strict urgent: Debarcarea generalului Predoiu

Opinia public şi clasa politică trebuie să înţeleagă că toată activitatea informativă operativă a SIE este cunoscută numai de către generalul Predoiu, nu de către directorul civil, actualmente Teodor Meleşcanu, care este de fapt o marionetă şi nu are acces deplin la surse şi operaţiuni. După mai bine de două decenii de la Revoluția anticomunistă și după accederea României în structurile euroatlantice, ar fi cazul ca dinozaurul comunist din fruntea SIE, generalul Silviu Predoiu, să fie debarcat împreună cu toate fantomele Securității din lumea politică, justiție, presă, afaceri și diplomație. Dosarele Securității, secretizate abuziv în arhivele SIE trebuie prezentate opiniei publice fără nicio rezervă pentru ca electoratul să se prezinte la vot în cunoștință de cauză. Conducerile serviciilor secrete, mai ales cea a Serviciului de Informații Externe, trebuie depolitizate, ofițerii acestor structuri urmând să-și facă datoria față de țară și față de cetățeni, nu împotriva acestora. Retragerea ofițerilor acoperiți din politică, justiție, afaceri, presă, este o necesitate. Altfel, vom trăi în continuare la cheremul acelorași personaje, cu Institutul de Economie Mondială în CV și în suflet, educate la marea școală a generalilor Nicolae Pleșiță și Ioan Mihai Pacepa, într-o Românie tot mai orwelliană.

     Senator

       Valer Marian

pred predoiu predoiu1 (2) Predoiu1 Predoiu2 radiograma sarca1 silviu1 silviucv

14/06/2013 Posted by | Ciocoii de serviciu, Deontologii, presa si serviciile secrete, Diplomatie, Diverse, Ministerul de Interne, Securistii vechi si noi, Servicul de Informatii Externe | Un comentariu

Despre un prieten de peste ocean

Grigore Culian,  fondator si editor New York Magazin: „Le spun americanilor ca vin din cea mai  frumoasa tara din lume”

2013-06-13 · 17:26:31 | Autor:

Grigore Culian este unul dintre personajele incomode politicii  romanesti din Romania si din Statele Unite ale Americii. Nu accepta  compromisuri. Nu are de ce.

 Nu va acoperi neregulile si nici nu va inchide ochii la ce se intampla  romanilor de pretutindeni. A renuntat la ideea sa se imbogateasca dintr-un ziar  pe care il face de 13 ani singur, in schimbul verticalitatii si al ideilor pe  care si le sustine.

 

Grigore Culian Copy 350x291 Grigore Culian, fondator si editor New York Magazin: „Le spun americanilor ca vin din cea mai frumoasa tara din lume”

Grigore Culian

cap ziar NYM 350x138 Grigore Culian, fondator si editor New York Magazin: „Le spun americanilor ca vin din cea mai frumoasa tara din lume”

Prima monografie care are ca subiect un ziar romanesc  din afara tarii

DSCN01301 350x264 Grigore Culian, fondator si editor New York Magazin: „Le spun americanilor ca vin din cea mai frumoasa tara din lume”

Grigore si fiica sa, Andreea

Grig Hillary 2 350x279 Grigore Culian, fondator si editor New York Magazin: „Le spun americanilor ca vin din cea mai frumoasa tara din lume”

Grigore Culian si Hillary Clinton, care i-a cerut  sprijinul in alegeri

Fost membru al formatiilor „Romanticii” si „System”

Fondator si editor al saptamanalului de limba romana New York Magazin,  Grigore Culian a rezistat pe piata datorita felului sau de a fi: onestitate,  profesionalism si dedicatie. Face parte din multe grupuri culturale romanesti si  este solicitat de politicieni americani sa isi exprime punctul de vedere despre  ceea ce se intampla in Romania. Este singurul ziarist roman care a luat un  interviu lui Hillary Clinton. Absolvent al Scolii Populare de Arta din  Bucuresti,  sectia contrabas, a cantat in formatiile pop de succes System  si Romanticii. A prins “ultimul tren” sa emigreze in SUA inainte de revolutie,  mai exact in februarie 1989. Casatorit cu  marea handbalista Tudorita  Culian, au impreuna o fiica, Andreea Maria Culian, nascuta in 1977 la Bucuresti.  Este foarte mandru de rezulatele fiicei sale, cu atat mai mult cu cat Andreea a  reusit sa-si plateasca studiile din munca ei.

Andreea a obtinut un master in Afaceri Globale la NYU, a fost un an interna  la Departamentul de Stat al SUA si actualmente este manager la Institutul de  Resurse Mondiale (World Resources Institute) de la Washington.

Prima data am vorbit cu Dl. Grigore Culian dupa ce m-am stabilit in SUA, in  statul Vermont. Ca fosta jurnalista in Romania, la ziarul National, nu-mi puteam  concepe viata fara scris. A acceptat sa ii trimit materiale. Am trimis doar  doua. Viata mea a luat-o inaintea scrisului. L-am cautat din nou, dupa zece ani,  si, la fel de amabil, a acceptat sa ii trimit un material despre Ionut  Budisteanu, tanarul care a deschis portile cercetarii multor tineri din  Romania.

Domnule Culian, cum v-ati hotarat sa plecati din  Romania?

Nu am avut de ales. Ministrul de atunci al culturii comuniste, Suzana Gadea,  mi-a anulat un contract in Germania, unde am cantat aproape 5 ani cu trupa mea – System. Platisem cote ARIA mai bine de jumatate din banii castigati in valuta,  desi contractele erau ale noastre (in urma unor intelegeri cu impresarii germani  care ne selectau vara cand cantam pe Litoral), instrumentele erau proprietate  personala, transportul ni-l plateam singuri, iar ARIA incasa sume uriase in  schimbul unui pasaport. Acceptam aceste conditii de adevarata sclavie din cauza  castigului mult mai mare pe care il realizam in Germania (comparativ cu  Romania), dar ne lasam acasa familiile si cantam sapte ore pe zi (noaptea), plus  repetitiile (alte 2-3 ore zilnic). Dupa cinci ani de exploatare, ministrul  Suzana Gadea s-a gandit sa mai fure ceva din munca noastra si le-a impus  agentiilor germane sa ne cumpere la preturi mai mari, deci cotele ARIA cresteau  si ele. Germanii nu au acceptat, iar noi ne-am trezit fara contractul pe care  venisem sa-l semnez. Restul trupei era in Germania si canta, iar eu am telefonat  sa explic ce s-a intamplat. Nu s-a mai intors niciunul in Romania, s-au  casatorit si si-au intemeiat familii acolo, iar eu am ramas fara servici si cu o  familie de intretinut. Baietii din trupa au fost draguti si mi-au trimis  instrumentele prin Posta, poate ca semn de recunostinta ca le-am salvat viitorul  cu acel telefon. Nu am fost numai eu victima jafului practicat de sinistra  agentie de impresariat ARIA, o institutie plina de securisti. Intrebati-i pe  artistii romani prin ce treceau si cat se umileau pentru a li se aproba  contractele in strainatate. Asa am hotarat sa plec din Romania si mi-am facut un  plan de care a stiut numai regretatul meu tata. Cum viza mea de lucru era  blocata, am solicitat pasaportul de turist si l-am obtinut pe baza faptului ca  avusesem multe intrari si iesiri din Romania, plus “comisionul” oferit  securistului de cartier care se “ocupa” de mine si care avea acoperire prin  activitatea mea indelungata in strainatate. Sotia si fiica mea nu au stiut nimic  despre planul meu. Si dus am fost. Ajuns la New York, am cerut azil politic  chiar in aeroportul JFK si l-am obtinut dupa un interviu de sase ore. Totul a  mers repede, mai ales ca nu fusesem membru PCR  – prima intrebare pe care  mi-a pus-o inspectorul de la Oficiul de Imigrare American – si motivarea cererii  mele de azil politic nu era de natura economica, adica lipsa banilor. Au urmat  condamnarea si presiunile facute de Securitate asupra sotiei mele, pentru a ma  convinge sa ma intorc in tara, dar eu hotarasem deja viitorul meu si al familiei  mele. Dumnezeu a fost de partea mea si dupa noua luni a venit “revolutia” din  decembrie ’89, iar eu mi-am putut aduce familia foarte repede in America. Cam  asta este, pe scurt, povestea plecarii mele din Romania.

Cum ati pornit New York Magazin? Care au fost cele mai mari  incercari?

Lucrasem trei ani la cel mai vechi ziar romanesc din America, Micro-Magazin,  si mi-a placut mult ce faceam acolo. Din pacate, patroana ziarului, doamna  Catalina Luminita Ligi – un om exceptional care m-a ajutat foarte mult – a murit  la numai 46 de ani si ziarul a disparut. Fiica mea, Andreea, care atunci era  studenta, mi-a propus sa facem un ziar impreuna si am acceptat. Stiam ce ma  asteapta, dar entuziasmul ei m-a convins. Cat despre incercari, as putea scrie o  carte. Nu aveam bani, nu stiam sa folosesc computerul (noroc ca Andreea stia),  habar nu aveam ce inseamna managementul unui ziar etc. Asa ca m-am inscris la un  curs de Publishing Management (platit) la cotidianul The New York Times si nu am  lipsit de la niciun workshop sau conferinta pe aceasta tema. Acolo am invatat ce  inseamna politica editoriala a unei publicatii, tehnica interviului,  tehno-redactare etc. Trebuia sa stiu toate aceste lucruri, altfel ar fi fost ca  si cum mergi pe o strada si nu stii cum se numeste, adica, mai pe romaneste,  esti aerian. Am scos primul numar de ziar fara sa stiu mai nimic, taiam  coloanele cu foarfeca si le puneam  pe o pagina, iar uneori, din cauza  oboselii, le inversam si nu se mai intelegea nimic. Munceam 16-18 ore in fiecare  zi si nu aveam nici sarbatori, nici viata de familie, dar o aveam pe Andreea de  partea mea, iar sotia mea s-a alaturat si ea acestui efort cand a vazut ca nu  era cale de intors si ziarul incepuse sa mearga destul de bine, adica reusisem  sa acopar cheltuielile si sa fac un mic profit fara sa investesc mai nimic.

Am vazut ca aveti conexiuni cu personalitati americane, cum ar fi  Hillary Clinton si altii, pe care va rog sa-i enumerati dvs. Ce va intreaba  despre Romania? Ce le raspundeti? Care este perceptia lor despre  Romania?

Pe doamna Hillary Clinton am cunoscut-o in 2001, cand a candidat din partea  democratilor pentru Senatul SUA, statul New York. M-a invitat la micul dejun.  Dorea sa afle care sunt problemele cu care se confrunta Comunitatea Romaneasca  din New York. Am discutat circa o ora, m-a ascultat cu atentie  si mi-a  spus direct ca are nevoie de voturi. I-am spus ca eu si romanii suntem  republicani in majoritate, dar nu s-a descurajat. Mi-a explicat ca New York-ul  este dominat de democrati si ca poate face mai mult decat republicanii pentru  Comunitatea Romaneasca. Avea dreptate, iar franchetea doamnei Clinton m-a  surprins. Era vorba de pragmatism. Din pacate, romanii din tara nu inteleg ca  trebuie sa-i sprijine in alegeri pe candidatii care le pot rezolva problemele,  chiar daca simpatizeaza cu un partid politic sau altul.  In America e  altfel si am vazut milioane de republicani votand cu democratii sau  invers.  Asta inseamna democratie si o buna intelegere a fenomenului  politic, adica folosirea votului in interesul cetateanului, nu in folosul  candidatului. Am cunoscut si alte personalitati din politica, economie sau  cultura si cand m-au intrebat de unde sunt le-am spus ca vin din cea mai  frumoasa tara din lume, dar ca America este o tara pe care o iubesc la fel de  mult, fiindca mi-a oferit o sansa pe vremea cand regimul politic comunist din  Romania m-a umilit si m-a fortat sa parasesc locul unde m-am nascut si unde am  invatat sa merg, sa vorbesc, sa scriu si sa citesc.

Cum vedeti comunitatea romaneasca din New York? Va ajutati? Va  intalniti? Aveti locuri comune unde sa mergeti sa discutati?

Comunitatea Romaneasca din America nu e nici mai buna, nici mai rea, decat  alte comunitati. Cei care s-au adaptat si s-au realizat in aceasta tara fac  lucruri minunate in comunitatile in care traiesc. Avem romani profesori in  marile universitati americane, medici, ingineri sau arhitecti exceptionali sau  muncitori. Sunt oameni care nu privesc decat inainte si nu se cramponeaza de  trecut, desi unii au suferit in Romania. Aceasta atitudine pozitiva ii duce la  succes si societatea americana progreseaza. Am citit in ziarele din Romania tot  felul de speculatii cum ca romanii din America ar fi dezbinati. O mare minciuna,  generata, poate, de unele frustrari. In opinia mea nu exista cuvantul dezbinare,  exista insa oameni care fac ceva si oameni care nu fac nimic. Eu cred ca intru  in prima categorie. Avem multi romani exceptionali la New York si in America,  dar nu va dau nume de teama sa nu omit pe cineva. Sigur ca avem locuri de  intalnire, dar ele nu sunt numai restaurantele. Avem Cenaclul literar “Mihai  Eminescu”, avem un club romanesc, o echipa de fotbal si multe altele. Discutam  adesea despre Romania sau despre ce putem face pentru a-i ajuta pe compatriotii  nostri din tara. Si facem foarte mult, daca ne gandim cate miliarde de dolari  intra anual in economia romaneasca datorita noua.

Daca ati avea puterea necesara, ce ati face sa schimbati ceea ce nu  merge in Romania?

Nu-mi place sa dau sfaturi, dar m-ati intrebat si trebuie sa va raspund. Cred  ca Romania noastra are nevoie de recunoasterea si de recuperarea valorilor ei  autentice, a modelelor de succes. Mai are nevoie de o atitudine constructiva,  pozitiva, a celor care o conduc si a celor care sunt condusi. Din pacate, o  serie intreaga de nulitati sau de umbre ale trecutului au reusit sa profite de  tranzitie si sa se cocoate in varful societatii si nu vor sa lase locul unor  oameni noi si capabili sa impinga tara inainte. Aici cred ca e marea problema.  Desi sunt un optimist incurabil, ma tem ca o schimbare in bine nu va veni prea  curand.

Va rog sa dati un sfat celor care aleg calea emigrarii in SUA. Care  este secretul succesului?

Cred ca romanii care vin in America trebuie sa uite cine au fost in Romania,  dar sa nu uite de tara lor. Secrete sau miracole nu exista atunci cand vine  vorba de succes. Exista insa munca si determinare, plus putin noroc. Daca le ai  pe primele doua, sigur vine si succesul, iar norocul face diferenta in  timp.  Cu putin noroc poti obtine ceea ce ti-ai propus mai repede decat  altii, dar rezultatul este acelasi.

Care este cea mai mare realizare, ca fondator al magazinului dvs.?  Acel subiect de care v-ati lovit, care nu se face decat o data in  viata?

Faptul ca am reusit sa tin in viata 16 ani o publicatie saptamanala  romaneasca peste Ocean ar fi cea mai mare realizare a mea, mai ales ca fac  ziarul singur in ultimii 13 ani, fiica mea terminand studiile si alegand drumul  ei in viata. Nu pot spune ca a exista un subiect de care m-am lovit o singura  data in viata. Cand lucrezi in presa, se poate intampla orice si in orice  moment. Poate ca acesta este si farmecul meseriei de jurnalist.

Cum v-ati mentinut verticalitatea? Nu ati avut presiuni din partea  politicienilor romani? Nu v-ati simtit niciodata intimidat? A incercat cineva sa “va cumpere”?

Pentru a mentine ceva, mai intai trebuie sa ai acel ceva. Verticalitatea se  formeaza in primii ani de viata – hai sa spunem 7 –  si ea depinde de modul  in care ai fost crescut si de ce ai vazut in casa. Eu seman mult cu regretatul  meu tata, care a fost un luptator pentru dreptate care nu a acceptat niciodata  compromisul sau tradarea, doua atribute de care originea etnica din care provin  este straina. Aceasta este latura armeana a caracterului meu si am mostenit-o de  la tata. Partea romaneasca vine de la mama, o muncitoare serioasa si neobosita.  Incercari de a fi “cumparat” au fost mai multe, mai ales in timpul regimului  Iliescu-Nastase, care isi dorea o imagine buna afara. Le-am respins pe toate, eu  fiind un produs al Comunitatii Romanesti din New York, fata de care am obligatii  si responsabilitati. In fond, fara cititorii mei din America ar fi trebuit sa ma  apuc de altceva, deoarece succesul sau esecul ziarului depinde de ei. In plus,  lumea ma cunoaste aici si nu imi place sa se uite la mine peste umar cand ma  intalneste. Pe de alta parte, nimeni nu s-a imbogatit facand un ziar romanesc in  America, chiar daca aici presa e libera si posibilitatile de succes in plan  financiar sunt numeroase.

Stiind ca veti avea o lansare de carte vara aceasta, va rog sa-mi  spuneti despre ce este vorba.

Da, este vorba de volumul intitulat “New York Magazin – istoria adnotata a  unei publicatii romanesti (1997-2012)”, prima monografie care are ca subiect un  ziar romanesc din afara tarii. Lucrarea a aparut la Editura “Eikon” din  Cluj-Napoca in 2012, fiind realizata de sotii Liliana si Doru George Burlacu  impreuna cu un colectiv de masteranzi si doctoranzi de la Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj, coordonat de prof. univ. dr. Aurel Sasu. Volumul are o  mie de pagini si este o sinteza a tot ce am publicat in perioada 1997-2012. Este  o lucrare unica si un instrument de studiu pentru viitoarele generatii de  jurnalisti, istorici sau profesori care doresc sa afle ce s-a scris in presa  scrisa romaneasca de peste Ocean intr-o anumita perioada de timp. Totodata,  aceasta carte deschide drumul spre o istorie a presei scrise de limba romana din  afara granitelor. Din pacate, nicio publicatie romaneasca din strainatate nu a  pastrat arhiva completa, unii editori au plecat dintre noi si munca lor de ani  de zile s-a pierdut. Eu am avut grija ca arhiva completa a ziarului New York  Magazin sa fie pastrata si ea se afla acum la Biblioteca Universitara “Lucian  Blaga” din Cluj-Napoca, o institutie de cultura de mare prestigiu careia ii  multumesc pe aceasta cale pentru interesul si grija aratate publicatiei pe care  am fondat-o. Pe baza acestei arhive a aparut si cartea, pe care o consider cea  mai mare realizare a mea de pana acum, mai ales ca acest proiect a fost realizat  de o echipa de profesionisti, atat romani, cat si romani americani, volumul  fiind o adevarata bijuterie si poate sta in orice librarie sau biblioteca din  lume. Iata ca si in Romania se pot face lucruri de calitate atunci cand oamenii  lucreaza in echipa uniti de o pasiune comuna.

Ce asteptati de la viitor? Care sunt lucrurile de care va mandriti si  cele pe care nu le-ati putut implini?

Imi doresc sa fiu sanatos si sa pot duce la bun sfarsit mai multe proiecte.  Unul ar fi o auto-biografie, apoi un volum complet cu cele peste 400 de  editoriale scrise de mine. Mandria mea este volumul recent aparut, iar  dezamagirea – faptul ca am inceput cam tarziu sa astern pe hartie lucruri pe  care posteritatea trebuie sa le stie si sa le pastreze.

dana maria achim dezotell 350x271 Grigore Culian, fondator si editor New York Magazin: „Le spun americanilor ca vin din cea mai frumoasa tara din lume”

Dana Maria (Achim) Dezotell, New York

Daca ati da timpul inapoi, ce ati schimba? Va considerati implinit?  Fericit?

Nu as schimba nimic. Cred ca destinul meu a fost scris undeva de bunul  Dumnezeu si sunt multumit cu ce mi-a daruit in cei 61 de ani de viata. 22 de ani  am fost un muzician apreciat in Romania, de 16 ani fac un ziar romanesc in  America, iar fiica mea, Andreea Maria, este doctor in Afaceri Globale si prima  romanca acceptata interna in Departamentul de Stat al SUA. Acum este manager la  Institutul de Resurse Mondiale din Washington si ma consider un om implinit. In  ceea ce priveste fericirea, cred ca acesta e un termen relativ si depinde de  unghiul din care o privesti.

Mai sunteti stelist? Mai ales dupa ce Gigi Becali a fost arestat si  condamnat definitiv?

Nu numai ca sunt stelist, dar am jucat la “Steaua” de la 8 ani pana la 16,  fiind coleg cu Iordanescu! Iubesc “Steaua” si acest club nu inseamna Gigi  Becali. Echipa “Steaua” e un spirit.

Interviu realizat de Dana Maria (Achim) Dezotell, New  York

14/06/2013 Posted by | Diverse | Lasă un comentariu

Acuzaţii la adresa Microsoft, SRI s.a.

Scrisoare către premierul Victor Ponta

Am primit la redacţie următoarea scrisoare adresată celor mai importante autorităţi ale statului. O publicăm integral, aşa cum ea ne-a parvenit.

„Domnului Prim Ministru Victor PONTA Ref. dosar nr. 783/P/2012 de pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Stimate Domnule Prim Ministru, Subscrisa S.C. OMNIS GROUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5619/1991, avînd CUI 346587 VĂ SOLICITĂM > să luaţi la cunoştinţă următoarele informaţii, astfel încât să cereţi organelor de control ale Guvernului să facă cu celeritate o investigaţie referitor la cele menţionate. > Apelăm la Dumneavoastră, atât în calitatea Dumneavoastră de Prim Ministru, dar şi în aceea de fost procuror care a investigat dosare complexe de fraudă a unor fonduri şi proiecte UE, şi de creator şi autor contestat al unor opere intelectuale/literare originale, comercializate în nume propriu, şi dovedit ulterior nevinovat de acte de plagiat de către autorităţile judiciare. > Situaţia pe care o prezentăm spre atenţia Dumneavoastră şi a altor instituţii competente are implicaţii politice, culturale şi criminale, pe plan local şi internaţional. > Acestea constau în plagiat, fraudarea fondurilor nerambursabile Phare, corupţie structurală la nivel înalt, manipulări şi ticluiri judiciare, dezinformare inţentionată a instituţiilor UE, crimă organizată şi terorism.

Guvernul României este beneficiarul unui contract de parteneriat strategic cu Microsoft şi a unui contract comercial (0115RO din 01.04.2004, prelungit ulterior) cu această companie. Microsoft a încheiat, de asemenea, contracte de tip GSP (Government Security Program) cu Serviciul Român de Informaţii (SRI), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi alte instituţii subordonate Guvernului. > Conform contractului, Microsoft asigură partenerilor guvernamentali apărarea faţă de “pretenţii de încălcare şi însuşire ilicită”.

Microsoft este în fapt recunoscut de Guvernul României drept unic arbitru şi administrator, în parteneriat cu Guvernul României, a tuturor activităţilor contractuale pentru platformele tehnologice Microsoft. Aceste platforme tehnologice reprezintă cvasitotalitatea sistemelor folosite de Guvernul României.

[2] > Microsoft a plagiat operele originale programe pentru calculator, creaţii asimilate operelor literare, scrise de Omnis Group în perioda 1990-2003. Microsoft distribuie ilegal aceste opere sub nume diverse, în colaborare şi parteneriat cu diferite companii naţionale şi internaţionale, începând din anul 2002, în conformitate cu expertizele şi constatările efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi Institutul Naţional pentru Expertize Criminalistice (INEC).

> Microsoft şi asociaţii săi în aceste activităţi ilegale au fost şi continuă să fie favorizaţi şi protejaţi, atât de clienţii pe care îi fraudează (Guvern, SRI, MAI etc.), cât şi de autorităţile judiciare, de justiţie şi alţii. Motivele pentru care aceştia sunt protejaţi sunt diferite, începând de la naivitate şi incompetenţă, şi continuând cu infracţiuni, corupţie şi influenţă politică asupra anchetatorilor şi anchetelor.

Operele creaţia originală a Omnis au fost şi sunt în continuare plagiate şi distribuite gratuit şi ilegal de Microsoft şi alte companii (Romanian Soft Company – RSC, Medist, Fundaţia Medicala “Prof. Dr. D. Gerota” etc.) către SRI, MAI şi Comisia Europeană. Aceste instituţii, dar şi alte instituţii bugetare, au fost şi sunt deliberat induse în eroare, dezinformate şi influenţate de grupul infracţional iniţiat, condus şi protejat de Microsoft, în conformitate cu politicile “Evangheliste”[4] ale acesteia. > Omnis a informat Guvernele anterioare (Tăriceanu şi Boc) şi Primii Miniştri respectivi, fără să obţină nici un rezultat, altul decât o agravare a situaţiei, şi aşa extrem de gravă încă din anul 2004, când au fost constatate mai multe ilegalităţi foarte serioase : plagiat, corupţie, fraude din fonduri europene, înscenări judiciare, ameninţări cu moartea, crimă organizată şi terorism. > Există motive întemeiate să considerăm că această situaţie a fost generată şi de faptul că Primul Ministru Călin Popescu Tăriceanu este prieten cu Ministrul de Finanţe Sebastian Vlădescu, proprietarul RSC şi Medist, şi este asociat cu acesta şi compania sa Medist în mai multe companii (ex. Leader High Tech). Medist a făcut o ofertă gratuită către SRI, constând în opere programe pentru calculator în valoare de 120.000 euro, din partea RSC, în anul 2002, când RSC nu avea niciun angajat şi Sebastian Vlădescu era director financiar şi acţionar majoritar al ambelor companii. Astfel, SRI a fost primul “client” al plagiatelor comise împotriva Omnis de Microsoft, Medist şi RSC. La vremea respectivă, directorul SRI era Radu Timofte care, în conformitate cu relatările vremii, era controlat de Sorin Ovidiu Vîntu. > RSC a participat împreună cu Microsoft şi Ministerul Administraţiei şi Internelor la iniţierea, operararea şi protejarea infracţiunilor, în condiţiile în care Ministrul de Interne în Guvernele Tăriceanu şi Boc a fost condus, de mai multe ori, de Vasile Blaga, care a dorit să işi protejeze partenerul strategic Microsoft şi pe RSC, care au sponsorizat şi donat (ilegal) opere în valoare de 150.000 USD către minister. Faptul că acesta a fost coleg de guvernare cu Sebastian Vlădescu în Guvernul Tăriceanu poate constitui o altă explicaţie a modului în care poliţia a înţeles să conducă cercetările penale (înscenările judiciare), în vederea exonerării infractorilor şi incriminării Omnis. > Până în prezent, după nouă ani de investigaţii şi nenumărate influenţe şi presiuni din partea infractorilor, autorităţile române nu reuşesc să aplice aceleaşi proceduri şi reguli care au condus la rezolvarea, în mai putin de nouă luni, a cazului de plagiat cu care vă confruntaţi. > Instituţii cum sunt Guvernul României, SRI, MAI şi altele au fost transformate, în urma presiunilor şi influenţelor exercitate de Microsoft şi complicii acesteia, din victime în favorizatori şi ulterior complici ai infractorilor, şi la comiterea acestor fraude extrem de serioase, în formă continuată şi agravantă. > Este încă prematur să ne pronunţăm definitiv referitor la natura intenţionată, coruptă sau/şi accidentală a acestor transformări petrecute într-un deceniu, dar avem convingerea că, în urma exercitării autorităţilor şi competenţelor pe care le aveţi, aceste aspecte vor fi clarificate cu celeritate şi adevărul va fi cunoscut. >

Introducere >

1. Dumneavoastră sunteţi creator şi autor contestat al unor opere intelectuale/literare originale, comercializate în nume propriu, şi dovedit nevinovat de acte de plagiat, de către autorităţile judiciare – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ). >

2. Omnis Group (Omnis) este de asemenea creator şi autor contestat al unor opere intelectuale/programe pentru calculator (asimilate operelor literare) originale, comercializate în nume propriu, şi dovedit nevinovat de acte de plagiat, în urma infirmării mai multor dosare penale, astfel fabricate în vederea incriminării Omnis.  >

3. Cazul Dumneavoastră a fost soluţionat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în mai puţin de nouă luni, în urma efectuării unei constatări tehnico-ştiinţifice, efectuate de singura autoritate în domeniul drepturilor de autor din România – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), şi în urma declaraţiilor solicitate de procuror tuturor autorilor de la care se presupunea ca aţi copiat ilegal, parţial şi/sau total, opere literare. >

4. Cazul Omnis a fost iniţiat în 8 Decembrie 2004 şi nu a fost soluţionat nici după nouă ani. Au fost şi continuă să fie făcute expertize în diferite domenii, deşi ORDA a dovedit plagiatul încă din anul 2004. Presupuşii autori ai operelor plagiate de la Omnis – respectiv Microsoft şi RSC, Medist şi altii – nu sunt solicitaţi să dea declaraţii sau/şi să probeze afirmaţiile pe care aceştia le fac şi le susţin. >

5. Probele relevante nu sunt constituite şi/sau expertizate, din cauza obstrucţionărilor pe care aceştia le fac şi pe care investigatorii le acceptă, urmare a influenţelor inclusiv politice la nivel înalt şi a presiunilor pe care aceştia le exercită asupra procurorilor şi instituţiilor statului de drept, şi nu numai. >

6. Dosarul nr. 783/P/2012 al PICCJ este atât un caz politic, cât şi un caz de referinţă în domeniul judiciar, referitor la modul în care sunt investigate cazurile de plagiat în România. Aţi fost acuzat, fără ca ORDA să poata să faca dovada, că aţi plagiat 115 pagini dintr-un total de 303 de pagini, cât are opera completă. Niciunul dintre autorii presupus a fi fost plagiaţi nu consideră că a suferit prejudicii în urma citării lor în operele originale scrise şi publicate de Dumneavoastră, în conformitate cu rezoluţia PICCJ din data de 16 Mai 2013. >

7. Omnis se confruntă cu un caz cvasiidentic celui cu care şi Dumneavoastra v-aţi confruntat, şi care este un caz atât politic, cât şi reprezentativ din punct de vedere judiciar, referitor la modul în care sunt investigate cazurile de plagiat în România, când acestea au şi implicaţii politice majore (Călin Popescu Tăriceanu, Sebastian Vlădescu etc.). >

8. Omnis a creat în perioada 1990-2003 peste cincizeci de mii de pagini[7] de opere intelectuale originale, programe pentru calculator, asimilate operelor literare, pe care le-a înregistrat şi publicat la ORDA şi pe care le comercializează în nume propriu. >

9. ORDA a constatat, în urma efectuării mai multor rapoarte de constatare şi de expertize tehnico-ştiinţifice[8], că aceste opere sunt opere originale şi sunt creaţia Omnis. ORDA a constatat, de asemenea, că aceste opere au fost copiate şi sunt distribuite[9] fără asentimentul autorului de către Microsoft, în parteneriat cu alte companii. >

10. ORDA a solicitat în repetate rânduri Microsoft să faca dovada provenienţei operelor pe care aceasta le distribuie inclusiv gratuit către Serviciul Român de Informaţii, Ministerul de Interne şi alte instituţii, direct şi prin companii interpuse (RSC, Medist, Fundaţia Medicală “Prof. Dr. Dimitrie Gerota” şi altele), şi care sunt identice cu cele create şi înregistrate de Omnis la ORDA, şi distribuite legal către clienţii acesteia. >

11. Microsoft a refuzat şi continuă să refuze solicitările legitime şi legale pe care ORDA şi alte instituţii judiciare le-au făcut, pentru a face o analiză/constatare comparativă a operelor identice şi distribuite sub diferite nume de către presupuşi autori, şi continuă să distribuie operele astfel plagiate, în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi în dispreţ total faţă de instituţiile statului Român. >

12. Operele plagiate de la Omnis au fost distribuite către Uniunea Europeană de RSC şi Microsoft, în vederea justificării unor cheltuieli ilegale făcute din fonduri nerambursabile Phare, primite de Sebastian Vlădescu (Ministru de Finanţe – asociat majoritar al Medist şi RSC), Ionel Manole (Administrator RSC) şi Alin Alexandrescu (angajat Medist), pentru dezvoltarea şi comercializarea unor opere noi. Banii au fost cheltuiţi ilegal pentru alte scopuri, în conformitate cu rezoluţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie. > Implicaţiile politice >

13. România este membru cu drepturi depline în Uniunea Europeana şi este partener strategic al SUA. Ambii parteneri îşi manifestă din punct de vedere politic serioase îngrijorări referitor la corupţie, fraudarea fondurilor europene, criminalitate cibernetică, crimă organizată, terorism, influenţarea justiţiei şi alte aspecte legate de fragilitatea instituţiilor democratice din România. [10],[11] >

14. Având în vedere evoluţiile din ultimul timp, raportul „Practici în materie de drepturi ale omului”, elaborat de Departamentul de Stat al SUA, publicat pe 20.04.2012 specifică : “România continuă să fie afectată de corupţie instituţională, iar sistemul judiciar rămâne vulnerabil la influenţe politice… Corupţia la nivelul instituţiilor rămâne un fenomen extins care afectează toate structurile societăţii… Deşi instituţiile media independente sunt active şi pot exprima puncte de vedere diverse fără restricţii evidente, politicieni şi persoane care au legături strânse cu politicieni şi grupuri politice deţin în proprietate sau controlează indirect numeroase companii media, la nivel naţional şi local. Materialele de informare şi tonul editorial al acestor instituţii media au reflectat în mod frecvent punctele de vedere ale proprietarilor”, subliniază raportul Departamentului de Stat. Raportul denunţă „lipsa independenţei şi imparţialităţii justiţiei”, precum şi „vulnerabilitatea sistemului judiciar la influenţele politice”.[12] >

15. Politica Uniunii Europene în domeniul fondurilor nerambursabile privind operele programe pentru calculator este deosebit de clară, în conformitate cu “THE ENLARGEMENT PROCESS AND THE THREE PRE-ACCESSION INSTRUMENTS: PHARE, ISPA, SAPARD – European Commission Enlargement Directorate General February 2002“. [13] > Anexa referitoare la Condiţiile generale aplicabile Contractelor pentru granturi ale Comunităţii Europene încheiate pentru acţiuni externe prevede la Art. 7 – Proprietate / folosinţa rezultatelor şi a echipamentului: [14] > “7.1 Proprietatea, titlul şi drepturile de proprietate industrială şi intelectuală asupra rezultatelor Proiectului, rapoartelor şi altor documente legate de proiect vor trece asupra Beneficiarului. > 7.2 Prin derogare de la prevederile Articolului 7.1 şi în conformitate cu Articolul 5, Beneficiarul va acorda Autorităţii Contractante (şi Comisiei Europene când aceasta nu este Autoritatea Contractantă) dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră potrivit toate documentele rezultate din Proiect, oricare ar fi forma acestora, dacă aceasta nu încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.” > Astfel, Microsoft şi RSC, în complicitate şi cu sprijinul autorităţilor competente, au oferit gratuit Comisiei Europene operele creaţia originală a Omnis. > Omnis a identificat frauda şi a făcut toate demersurile legale şi legitime pentru a informa Comisia Europeană şi autorităţile administrative şi judiciare competente. > Microsoft şi RSC, sprijiniţi de elemente corupte şi criminale, au ticluit şi fabricat probe şi mai multe dosare penale şi civile împotriva Omnis, şi au acuzat şi incriminat Omnis pentru plagiat, denunţ calomios, denigrare şi alte infracţiuni foarte grave, începând din anul 2004 până în prezent. > În urma ilegalităţilor comise, aceştia au informat Oficiul European pentru Luptă Antifraudă (OLAF) şi Comisia Europeana în anul 2006, referitor la rezolvarea judiciară şi legală a plângerilor făcute de Omnis, susţinând că operele create în urma finanţării Phare sunt proprietatea Microsoft şi au fost oferite gratuit de aceasta companiei RSC. RSC a dat în judecata Omnis pentru plagiat şi pentru denigrare şi calomnie, şi a informat OLAF. > Soluţiile şi rezoluţiile judiciare şi legale date împotriva Omnis în mai multe dosare au fost infirmate, dosarele redeschise şi conexate la un nou dosar, în anul 2012. Tot în anul 2012 OLAF a hotarât să deschidă o nouă anchetă în vederea elucidării modului în care Comisia Europeana a intrat în posesia unor opere plagiate de Microsoft, în urma alocării unor fonduri nerambursabile pentru crearea unor opere noi alocate RSC. > După cum putem constata, situaţia iniţială subzistă neschimbată din anul 2004, doar nivelul de tergiversare şi de agravare în continuitate se amplifică. Microsoft, RSC, Comisia Europeană, SRI, MAI şi alţii refuză să recunoască drepturile de autor ale Omnis şi continuă să distribuie şi să utilizeze ilegal operele create de aceasta. >

16. Uniunea Europeană acordă o importanţă deosebită dezvoltării de programe pentru calculator, în conformitate cu “DIRECTIVA 2009/24/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator: “Programele pentru calculator joacă un rol din ce în ce mai important în numeroase sectoare industriale, iar tehnologia informatică poate fi aşadar considerată ca fiind de o importanţă fundamentală pentru dezvoltarea industrială a Comunităţii.” >

17. România susţine politic şi juridic lupta împotriva pirateriei şi a transpus directiva europeană în practică prin crearea de instituţii competente – ORDA – şi de legi speciale, Legea nr. 8/1996 din 14/03/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe: [15] > Art. 1396. (6) În cazul în care oricare dintre faptele prevăzute la alin. (1)-(4) au produs consecinţe deosebit de grave, acestea se sancţionează cu închisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravităţii consecinţelor, calculul pagubei materiale se efectuează ţinându-se seama de mărfurile pirat identificate în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(4) şi de preţul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele încasate ilegal de făptuitor. > (7) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (6) se sancţionează săvârşirea faptelor menţionate la alin. (1)-(5) de către un grup infracţional organizat. >

18. DNA este de mai mult timp în posesia tuturor probelor pentru a putea finaliza această anchetă care durează de un deceniu, dar nu poate să facă acest lucru din cauza presiunilor politice exercitate de Microsoft şi de infractori asupra investigaţiilor şi investigatorilor. Investigaţiile tergiversează de mai mulţi ani, deşi există toate probele constituite la dosarul cauzei pentru a putea trimite în faţa justiţiei grupul infracţional astfel constituit şi operat de Microsoft pe teritoriul României, dar se pare că nu există suficientă voinţă politică pentru respectarea legii şi a acordurilor internaţionale. >

19. Aceste tergiversări şi manipulări ilegale au drept obiectiv principal excluderea companiei Omnis din piaţa EAS/ERP (Enterprise Resource Planning/Enterprise Application Suite) pentru platforme Windows, având în vedere că aceasta reprezintă un competitor credibil al Microsoft pe aceste pieţe considerate strategice de aceasta. >

20. Partenerii noştri strategici europeni[16] şi din S.U.A.[17] promovează politici foarte stricte referitor la combaterea folosirii unor metode ilegale în vederea eliminării competiţiei legale şi corecte şi împotriva practicilor de monopol şi de abuz de poziţie dominantă. România este parte a acestor acorduri şi politici proprii democraţiilor euroatlantice. >

21. Microsoft promovează propriile sale politici secrete numite Evanghelism, în vederea păstrării şi extinderii poziţiei sale de cvasimonopol pe pieţele pe care este prezentă şi în vederea acaparării de noi pieţe, prin folosirea unor metode ilegale şi criminale. >

22. Deşi politicile necompetiţionale şi de abuz de poziţie dominantă practicate de Microsoft au intrat de mai multe ori în conflict cu politicile, legile şi autorităţile S.U.A. şi cu cele europene, aceştia insistă să îşi promoveze propriile reguli şi legi. Unele dintre metodele folosite de Microsoft sunt considerate acte de corupţie la nivel înalt.[18] >

23. Corupţia este considerată o problemă de importanţă majoră în S.U.A., astfel încât Departamentul de Justiţie al S.U.A. şi Comisia pentru Burse şi Valori Mobiliare (SEC) investighează în prezent Microsoft şi actele de corupţie comise de aceasta în România, în conformitate cu prevederile Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).[19] Implicaţiile culturale În condiţiile evoluţiei societăţii bazate pe cunoaştere, capabilităţile naţionale în domeniul cercetării, creativităţii şi inovaţiei reprezintă unele dintre cele mai importante resurse de dezvoltare, evoluţie, bunăstare şi securitate naţională. > CONSTITUŢIA ROMÂNIEI – ARTICOLUL 135 > (1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. > (2) Statul trebuie să asigure: > a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie; > b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; > c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor; >

25. Omnis, o companie constituită în întregime din specialişti români, a realizat, în urma unor programe complexe de cercetare, inovare, producţie şi testare, şi a unor politici şi strategii avansate la nivel mondial, unele dintre cele mai performante opere programe pentru calculator din lume, în domeniul EAS/ERP pentru platforme Microsoft.[20] >

26. Microsoft a luat la cunoştinţă despre operele şi capabilităţile companiei Omnis şi iniţial, în anii 2000 şi 2001, a apreciat şi lăudat rezultatele deosebite la nivel mondial obţinute de aceasta.[21] > 27. Ulterior, în anul 2001-2002, Microsoft a decis să intre în forţă pe piaţa operelor EAS/ERP[22] şi să elimine din piaţă prin utilizarea unor metode ilegale acele companii care reprezentau o competiţie credibilă pentru Microsoft. Omnis a fost una dintre primele companii din Europa vizate pentru a fi exterminată. > 28. Microsoft, în complicitate cu alte entităţi, a plagiat operele originale create de Omnis, pentru a le comercializa în nume propriu şi în numele unor companii interpuse. Pentru a îşi garanta protecţia instituţiilor competente în domeniul protejării intereselor şi securităţii naţionale, aceasta a oferit gratuit operele create de Omnis la SRI şi MAI, atât direct, cât şi prin intermediul unor companii interpuse. >

29. Astfel, RSC – o companie care nu avea niciun angajat şi nu a creat şi înregistrat nicio opera la ORDA – a reuşit să doneze, în parteneriat cu Microsoft, în numai cinci luni (Iulie – Noiembrie 2002) opere în valoare de peste 240.000 EUR la SRI şi MAI, şi să fraudeze în acelaşi timp 50.000 EUR fonduri Phare nerambursabile. Aceaste companii au reuşit ulterior să îşi dezvolte activităţile comerciale şi infracţionale, şi să incrimineze Omnis pentru infracţiuni inventate de acestea şi susţinute în baza unor falsificări şi manipulări de către autorităţile judiciare incompetente, corupte şi controlate politic de infractori. >

30. Opere de valoare universală, create de o companie naţională, recunoscută pe plan mondial pentru produsele sale inovative, sunt plagiate de Microsoft, o companie recunoscută pe plan mondial pentru practicile sale ilegale şi prădătoare, şi sunt donate SRI şi MAI, direct şi prin intermediul unor companii pirat create în scopul de a plagia companii locale şi internaţionale, precum şi fonduri europene. >

31. Microsoft reuşeşte astfel să creeze premizele excluderii Omnis din piaţa EAS/ERP şi să încerce monopolizarea acestei pieţe pentru maximizarea profiturilor sale, prin folosirea unor metode teroriste şi criminale, exersate împotriva unei companii de referinţă în domeniul cercetării şi inovaţiei la nivel naţional şi internaţional. >

32. Omnis este transformat, prin metode de poliţie politică şi înscenări judiciare, din inovator de talie mondială în infractor de talie naţională, în beneficiul Microsoft şi al partenerilor săi ilegali şi criminali. Aceştia dau Omnis în judecată în mai multe procese, în baza probelor ticluite şi a unor documente fabricate şi falsificate. >

33. Microsoft foloseşte metode avansate de coruptie şi manipulare, în vederea implementării strategiilor sale Evangheliste. Astfel, aceasta participă direct la înscenările judiciare constituite împotriva Omnis şi la operaţiunile menite să convingă Uniunea Europeană de faptul că Omnis a plagiat Microsoft şi încearcă să denigreze succesul unor proiecte şi funcţionari europeni şi a unor politicieni şi companii locale. Implicaţii criminale >

34. România, S.U.A. şi statele europene sunt semnatare ale Convenţiei privind criminalitatea informatică, încheiată la Budapesta pe 23 Noiembrie 2001. Această convenţie stabileşte, la Art. 12, răspunderea persoanelor juridice pentru infracţiuni comise pe cont propriu de angajaţi ai acestora: “1. Fiecare parte va adopta mãsurile legislative şi alte mãsuri care se dovedesc necesare pentru ca persoanele juridice sã poatã fi trase la rãspundere pentru infracţiunile stabilite în aplicarea prezentei convenţii, atunci când acestea sunt comise pe cont propriu de cãtre orice persoanã fizicã care actioneazã fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercitã o funcţie de conducere în cadrul acesteia, având la bazã: a) o calitate de reprezentare a persoanei juridice; b) puterea de luare a deciziilor în numele persoanei juridice; c) puterea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice. 2. Cu excepţia cazurilor deja prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol, fiecare parte va adopta mãsurile care se dovedesc necesare pentru a se asigura cã o persoanã juridicã poate fi trasã la rãspundere atunci când absenţa supravegherii sau a controlului din partea persoanei fizice menţionate la paragraful 1 a permis comiterea infracţiunilor stabilite în aplicarea prezentei convenţii pentru numita persoanã juridicã de cãtre o persoanã fizicã care acţioneazã sub autoritatea acesteia.”[23] > >

35. Implicaţiile criminale specifice acestui caz cuprind printre altele criminalitate cibernetică, corupţie la nivel înalt, terorism şi altele. Toate aceste infracţiuni sunt considerate crime deosebit de grave de către Uniunea Europeană şi S.U.A., şi sunt clar definite şi exemplar sancţionate. >

36. Parlamentul European şi Uniunea Europeană considera în cadrul Rezoluţiei pentru combaterea corupţiei: “Corupţia a contribuit la actuala criză economică şi financiară, fiind necesar ca aceste subiecte să fie adresate împreună” – Strasbourg, 14 Septembrie 2011.[24] Se apreciază că la nivel european actele de corupţie aduc un prejudiciu anual echivalent cu bugetul de funcţionare al Uniunii Europene, respectiv 120 de miliarde de euro. „În acest sens, Parlamentul a lansat un apel către toate instituţiile UE şi statele membre pentru a îmbunătăţi transparenţa, prin elaborarea unor coduri de conduită sau îmbunătăţirea celor deja existente, cuprinzând cel puţin norme clare cu privire la conflictul de interese.” Acestea ar trebui să desfăşoare „acţiuni de prevenire şi combatere a corupţiei care se infiltrează în mediile politice şi în rândul mijloacelor de comunicare în masă, inclusiv prin mărirea transparenţei şi intensificarea supravegherii finanţărilor şi a fondurilor”, se mai arată în rezoluţie. [25] >

37. Referitor la fraudarea fondurilor europene: “În 2012, OLAF a menţinut ritmul ridicat în combaterea fraudei şi şi-a menţinut politica de toleranţă zero faţă de corupţie. Rezultatele excelente prezentate în raport demonstrează angajamentul OLAF faţă de eficienţa şi calitatea sporită a investigaţiilor. Pentru a obţine cel mai bun rezultat în lupta noastră împotriva fraudei, cooperarea partenerilor noştri şi a statelor membre este esenţială”, a afirmat Giovanni Kessler, director general al OLAF, citat într-un comunicat de presă. [26] >

38. Astfel, “Misiunea OLAF are în vedere trei planuri: protejează interesele financiare ale Uniunii Europene prin investigarea cazurilor de fraudă, corupţie şi a oricăror alte activităţi ilegale; detectează şi investighează cazuri grave legate de nerespectarea îndatoririlor profesionale de către membrii şi personalul instituţiilor şi corpurilor UE ce ar putea conduce la proceduri disciplinare sau penale; sprijină instituţiile UE, în special Comisia Europeană, în elaborarea şi implementarea politicilor şi legislaţiei antifraudă”.[27] >

39. Parlamentul European (Organised Crime, Corruption and Money Laundering Committee) continuă să facă demersurile necesare pentru a putea combate mai eficient crima organizată în interiorul pieţei interne. [28] >

40. S.U.A. luptă eficient cu organizaţiile crimnale, în baza Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO)[29] şi cu cele teroriste, în baza The Patriot Act. [30] >

41. În ceea ce priveşte crimele cibernetice şi cele referitoare la drepturile de autor, Ministerul de Justiţie al S.U.A. foloseşte CCIPS (Computer Crime and Intellectual Property Section): “is responsible for implementing the Department’s national strategies în combating computer and intellectual property crimes worldwide. CCIPS prevents, investigates, and prosecutes computer crimes by working with other government agencies, the private sector, academic institutions, and foreign counterparts”. [31] >

42. În România, „SRI are un rol de lider în identificarea corupţiei la nivel înalt şi în cooperarea cu poliţia naţională pentru contracararea corupţiei la nivel înalt”, a subliniat Robert Mueller, directorul FBI. George Maior a declarat că, împreună cu Mueller, a identificat noi domenii în care pot fi dezvoltate dialogul şi cooperarea între cele două servicii, menţionând în mod special domeniul cyber-intelligence, domeniu în care SRI este autoritate naţională din anul 2008.”Totodată aş dori să-l asigur pe domnul Mueller că FBI va găsi întotdeauna în SRI un partener deschis şi de încredere”, a mai spus Maior.[32] >

43. Omnis a solicitat SRI şi FBI să investigheze actele exhaustiv probate de crimă cibernetică, piraterie, corupţie şi terorism comise de Microsoft în complicitate cu un grup de crimă organizată deosebit de periculos. Omnis nu a primit încă nici un răspuns la solicitările sale. > CONCLUZII > Guvernul României are mai multe contracte cu Microsoft în domeniul parteneriatului strategic, comercial şi al securităţii guvernamentale. Microsoft deţine o poziţie de cvasimonopol în România, şi de monopol pentru sistemele operate de Guvern şi alte instituţii. > Microsoft are contracte de tip Government Security Program cu SRI, MAI şi alte instituţii din domeniul securităţii statului. > FBI şi SRI colaborează la identificarea corupţiei la nivel înalt şi a crimelor cibernetice, domenii în care SRI este autoritate naţională începând din anul 2008. > SRI cooperează cu poliţia naţională (MAI) în domeniul combaterii corupţiei la nivel înalt şi a criminalităţii cibernetice. > SRI colaborează cu DNA, în sensul în care SRI livrează informaţii către DNA şi este posibil să opereze ofiţeri acoperiţi, dar nu incompatibili în rândul magistraţilor, conform declaraţiilor directorului SRI George Maior.[33] > SRI, MAI şi alte instituţii din domeniul securităţii naţionale operează companii comerciale “sub acoperire”, în conformitate cu declaraţiile senatorului Sorin Roşca Stănescu: > „Serviciile deţin firme acoperite. Existenţa unor societăţi acoperite duc la o concurenţă neloială pe piaţă. În orice afacere, accesul la informaţii în cadrul unei societăţi economice este vital. dacă serviciile au un acces mai rapid şi mai bun la informaţii, ei câştigă în raport cu orice concurent”.[34] > > Microsoft, în asociere cu Medist şi RSC în condiţiile descrise în acest document, plagiază şi fac cadou opere extrem de valoroase către SRI şi MAI. Avem motive temenice să considerăm că există interese şi legături oculte, create în anii 2000-2002, între Microsoft şi companiile controlate de Sebastian Vlădescu, SRI şi MAI. > MAI (dosarul nr. 6949/P/2004) în complicitate cu SRI (notificările din 7-8 Decembrie 2004), DNA (dosarul nr. 216/P/2005, procuror Irinel Păun) şi cu infractorii Microsoft şi RSC, ticluiesc, distrug, falsifică şi reţin probe în vederea exonerării acestora pentru infracţiuni deosebit de grave, şi în vederea incriminării Omnis pentru ilegalităţi inventate de aceştia. > Omnis şi ORDA probează încă de la începutul investigaţiilor (poliţie politică şi înscenare judiciară) faptul că a fost plagiată, şi informează toate autorităţile competente şi interesate. > Omnis şi noi suntem agresaţi, sabotaţi, ameninţaţi cu moartea şi terorizaţi în diferite moduri, pe care le-am prezentat pe larg organelor de anchetă, fără nici un rezultat pâna în prezent, în urma încercărilor de a afla adevărul şi de a îl aduce la cunoştinţa celor interesaţi. > SRI, MAI, ORDA, DNA şi alte instituţii cunosc foarte bine întregul adevăr, au avut ocazia să îşi facă propriile investigaţii şi să ia la cunoştinţă probele irefutabile prezentate de Omnis, în contradicţie cu neadevăruri flagrante, susţinute fără nici o probă de infractori. > Având în vedere experienţa pe care o aveţi, inclusiv în domeniul drepturilor de autor, vă solicităm să dispuneţi efectuarea cu celeritate a unor investigaţii care să identifice în ce măsură influenţa politică exercitată până în prezent de cei interesaţi (Călin Popescu Tăriceanu, Sebastian Vlădescu, Vasile Blaga şi alţii) asupra SRI şi DNA au reuşit să tergiverseze şi să denatureze investigaţiile pe care DNA le face începând din anul 2005. > Omnis se angajează să pună la dispoziţia organelor de anchetă şi control toate informaţiile necesare în vederea aflării adevărului, şi să coopereze cu acestea. > DNA nu are permisiunea politică să finalizeze investigaţiile începute în anul 2005, dar sperăm că, în urma verificărilor pe care le veţi face, DNA, SRI şi MAI vor avea acceptul politic să investigheze infracţiunile deosebit de grave pe care Microsoft le comite în continuitate şi agravare, în România. > Omnis solicită autorităţilor competente ale Uniunii Europene şi ale S.U.A. să dea tot concursul, atât Dumneavoastră, cât şi DNA, în vederea finalizării acestor anchete, care nu au făcut până în prezent decât să favorizeze şi să protejeze un grup infracţional deosebit de periculos. > >

Cu stimă, >

Dragoş Rişcanu >

[1] Contractul 0115RO, Anexa 2 – Microsoft Business Agreement, par. 6: “Asigurarea apararii fata de pretentii de incalcare şi insusire ilicita. Va vom apara fata de oricare dintre urmatoarele pretentii ridicate de catre o terta parte neafiliata şi vom plati suma stabilita pe baza de hotarare judecatoreasca definitiva defavorabila (ori potrivit unei tranzactii la care noi vom consimti): > a. pretentii conform carora un produs comercial sau remediere incalca brevetul, dreptul de autor al acesteia sau marca de comert sau isi insuseste în mod ilegal secretul comercial, sau > b. pretentii conform carora orice furnitura service incalca dreptul sau de autor ori marca de comert sau isi insuseste în mod ilicit secretul comercial, > Aveti obligatia de a ne notifica în scris cu promptitudine cu privire la orice astfel de pretentie şi ne veti acorda control exclusiv asupra sustinerii apararii impotriva pretentiei ori tranzactionarii acesteia. … > În cazul în care primim informatii referitoare la formularea unei pretentii de incalcare în legatura cu un produs comercial, remedieri sau cu furnituri service, putem ca, pe cheltuiala noastra şi fara a avea vreo obligatie în acest sens, fie (i) să obtinem pentru dumneavoastra dreptul de utilizare în continuare a produsului, a remedierilor ori a furniturilor service cu privire la care a fost ridicata pretentia de incalcare, fie (ii) să modificam produsul, remedierile sau furniturile service ori să il inlocuim cu un echivalent cu aceeasi functiune pentru a nu mai reprezenta o incalcare, caz în care veti inceta imediat să mai utilizati produsul, remedierile ori furniturile service cu privire la care a fost formulata pretentia de incalcare. În cazul în care, în urma formularii unei pretentii de incalcare, o instanta competenta va interzice utilizarea unui produs comercial, a unei remedieri sau a unei furnituri service, noi, la alegerea noastra, fie vom obtine dreptul ca acesta să fie utilizat în continuare, să fie inlocuit cu un echivalent avand aceeasi functiune, să fie modificat pentru a-l face conform fie vom restitui suma achitata şi vom rezilia contractul de licenta pentru produsul, remedierile sau furniturile service în legatura cu care s-a ridicat pretentia de incalcare şi, în masura în care se aplica anumitor furnituri service drepturile dumneavoastra de proprietate asupra produsului, remedierilor sau furniturilor service vor inceta. > În cazul în care orice alta pretentie este formulata de o terta parte impotriva dumneavoastra în legatura cu drepturile noastre de proprietate intelectuala, aveti obligatia de a ne notifica imediat în scris. Noi putem considera, la alegerea noastra, ca aceste pretentii sunt reglementate de prezenta sectiune. Aceasta Sectiune 6 va ofera în mod exclusiv posibilitatea de a solutiona pretentii ridicate de terte persoane în legatura cu incalcarea şi insusirea ilicita a secretului comercial.” > [2] Ministrul Comunicatiilor, Gabriel Sandu, 15.06.2009: „Am avut o situatie de forta majora. La 26 aprilie expirau absolut toate licentele şi am avut şi o solicitare expresa de la Ministerul Administratiei şi Internelor şi cel al Apararii Nationale, pentru ca eram în situatia de a nu mai putea opera în Guvernul Romaniei… Atât timp cat din 15.000 de institutii 14.900 lucreaza cu acelasi sistem, nu il vom putea elimina pana nu venim cu ceva în loc. Depinde şi de costurile pe care le presupune o asemenea situatie. (…) Noi sper ca nu vom lua o decizie de a strica ceva ce merge în momentul în care luam o decizie. Trebuie să asiguram o continuitate” – http://www.zf.ro/business-hi-tech/ministrul-comunicatiilor-gabriel-sandu-spune-ca-statul-nu-poate-renunta-peste-noapte-la-microsoft-4550649/ > [3] Proces verbal de constatare tehnico-stiintifica ORDA nr. 3973/31.01.2005; Raport de constatare tehnico-ştiinţifică ORDA Nr. 6933/27.08.2007 ; Raport de expertiză ORDA nr. 1 / 23.06.2008 în domeniul dreptului de autor asupra programului pentru calculator ISIS.NET; Raport de Expertiză tehnico-ştiinţifică ORDA nr. 15/17.11.2010; Raport de Expertiză tehnico-ştiinţifică ORDA nr. 18/02.03.2011; Institutul Naţional pentru Expertize Criminalistice – Raport de Expertiză Criminalistică nr. 59/24.03.2008 > [4] Procesul Comes impotriva Microsoft, Iowa, SUA, 2007 – Evanghelismul Microsoft http://antitrust.slated.org/www.iowaconsumercase.org/assets/attachments/Publication_of_exhibits.pdf; http://antitrust.slated.org/www.iowaconsumercase.org/011607/3000/PX03096.pdf > [5] Scrisorile Omnis catre Primul Ministru Calin Popescu Tariceanu din datele de 30.12.2004, 20.07.2005, 01.09.2005, 07.10.2005, 10.11.2005, 29.12.2006; Scrisoarea Omnis catre Primul Ministru Emil Boc din data de 16.12.2010 > [6] Dosarele 6949/P/2004 – Parchetul Tribunalului Municipiului Bucuresti, 654/P/2011 – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie etc. > [7] Cinci milioane de linii de cod sursa, scrise în cinci mii de luni şi 150.000 de zile/expert programator, în perioada 1990-2003. Publicarea pe suport hirtie a operelor necesita echivalentul a peste 50.000 pagini A4. > [8] Proces verbal de constatare tehnico-stiintifica ORDA nr. 3973/31.01.2005; Raport de constatare tehnico-ştiinţifică ORDA Nr. 6933/27.08.2007 ; Raport de expertiză ORDA nr. 1 / 23.06.2008 în domeniul dreptului de autor asupra programului pentru calculator ISIS.NET; Raport de Expertiză tehnico-ştiinţifică ORDA nr. 15/17.11.2010; Raport de Expertiză tehnico-ştiinţifică ORDA nr. 18/02.03.2011 > [9] Institutul Naţional pentru Expertize Criminalistice – Raport de Expertiză Criminalistică nr. 59/24.03.2008 > [10] RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind progresele inregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare, publicat pe 30.01.2013: “…una dintre preocupările majore a fost dovada clară a exercitării de presiuni asupra instituțiilor judiciare și a lipsei de respect pentru independența sistemului judiciar. Aceasta rămâne un motiv serios de preocupare. Comisia a primit numeroase rapoarte privind acte de intimidare sau hărțuire comise împotriva unor persoane care lucrează în instituții judiciare și anticorupție importante, inclusiv amenințări cu un caracter personal împotriva judecătorilor și a familiilor acestora și campanii mediatice de hărțuire…” > [11] “Our resilient and dynamic Strategic Partnership can enhance the security and prosperity of both Romania and the United States, and we look forward to our future cooperation. […] Trade and investment, including facilitating contacts between business communities, while reaffirming our commitment to market principles, rule of law, a sound business environment, transparency, and public integrity;” – Washington, D.C., 13 Septembrie 2011 – http://www.state.gov/p/eur/rls/or/172241.htm > [12] http://www.state.gov/documents/organization/204540.pdf > [13] THE ENLARGEMENT PROCESS AND THE THREE PRE-ACCESSION INSTRUMENTS: PHARE, ISPA, SAPARD – European Commission Enlargement Directorate General February 2002 > “Procedura de descentralizare ex-ante > În practica, procedura de control descentralizat ex-ante, derulata de Delegatia Comisiei, consta în patru verificari esentiale: 1. Aprobarea continutului dosarului de licitatie, inainte de lansarea licitatiei; 2. Aprobarea componentei comitetului de evaluare (care este responsabil de a propune un ofertant Autoritatii Contractante);3. Verificarea şi apobarea raportului de evaluare; 4. Validarea contractului prin contrasemnatura Sefului Delegatiei Comisiei, nu ca şi parte în contract, dar pentru a confirma ca proiectul poate primi finantarea UE.” – http://www.esiweb.org/pdf/bulgaria_phare_ispa_sapard_en.pdf > [14] http://cordis.europa.eu/fp5/management/provisions/r-am-grant-1.htm > [15] Legea nr. 8/1996, versiune actualizata la data de 01/01/2012: “ Art. 1396. – (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte: a) realizarea, în scopul distribuirii, fără a se urmări direct sau indirect un avantaj material, cu orice mijloace şi în orice mod, de mărfuri-pirat… (3) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite în scop comercial, acestea se sancţionează cu închisoare de la 3 ani la 12 ani.” > [16] TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE, Art. 101 şi 102 – > http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:ro:PDF > [17] The Sherman Antitrust Act – “This Act outlaws all contracts, combinations, and conspiracies that unreasonably restrain interstate and foreign trade. This includes agreements among competitors to fix prices, rig bids, and allocate customers, which are punishable as criminal felonies. The Sherman Act also makes it a crime to monopolize any part of interstate commerce. An unlawful monopoly exists when one firm controls the market for a product or service, and it has obtained that market power, not because its product or service is superior to others, but by suppressing competition with anticompetitive conduct.” – > http://www.justice.gov/atr/about/antitrust-laws.html > [18] “Autoritatile americane anchetează grupul informatic Microsoft şi mai mulţi parteneri ai acestuia care ar fi corupt responsabili guvernamentali din China, Italia şi România, pentru a obtine contracte, informează în ediţia de miercuri Wall Street Journal, citat de AFP. Avocaţi din cadrul Departamentului de Justiţie şi din cadrul Autorităţii de Reglementare din Domeniul Bursier verifică acuzaţii de mită făcute de un fost reprezentant al Microsoft în China, precum şi relaţiile companiei cu anumiţi consultanţi şi distribuitori din România şi Italia.” – http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324392804578361971662214256.html > [19] “The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq. („FCPA”), was enacted for the purpose of making it unlawful for certain classes of persons and entities to make payments to foreign government officials to assist în obtaining or retaining business. Specifically, the anti-bribery provisions of the FCPA prohibit the willful use of the mails or any means of instrumentality of interstate commerce corruptly în furtherance of any offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment of money or anything of value to any person, while knowing that all or a portion of such money or thing of value will be offered, given or promised, directly or indirectly, to a foreign official to influence the foreign official în his or her official capacity, induce the foreign official to do or omit to do an act în violation of his or her lawful duty, or to secure any improper advantage în order to assist în obtaining or retaining business for or with, or directing business to, any person.” – http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/ > [20] Michel Anink, Retail Industry Manager Microsoft EMEA (Europe Middle East Africa): > EMEA RAD (Retail Application Developer) Awards 2001, Amsterdam: „Considerată drept cea mai importantă recunoaştere în domeniul tehnologiei retail, distincţia RAD recompensează realizările inovatoare, viziunea de produs şi aplicabilitatea practică a tehnologiilor informatice de vârf. Distincţiile sunt acordate companiilor care oferă cele mai moderne şi performante soluţii informatice, în domeniul distribuţiei de mărfuri şi servicii… Omnis Group a întrunit aprecierile unanime ale experţilor pentru că a identificat în mod corect problemele clientului şi a exploatat capabilităţile platformei tehnologice cu maximă eficienţă “. > EMEA RAD Awards 2002, Paris: „Creativitatea şi complexitatea soluţiilor prezentate în acest an a impus criterii deosebit de severe de selecţie a finaliştilor. Aceştia sunt, fără nici-o îndoială, pe piaţa extrem de competitivă a dezvoltării de software, cei mai buni dintre cei mai buni” > [21] Silviu Hotaran, director general Microsoft Romania, Revista Capital, 16.11.2000: “Este un success story pe care il dorim repetat de cat mai multe ori în companiile romanesti”. > Comunicat de presa Microsoft, 14.03.2001: “Succesul firmei Omnis Group reprezintă o nouă dovadă a potențialului extraordinar al dezvoltatorilor de aplicații din Romania și a faptului că o firmă românească poate sta alături de alți laureați de marcă ai acestui concurs printre care se numără firme binecunoscute pe piața mondială de IT: NCR Corporation (USA), Radiant Systems (USA), Matra Systems (Marea Britanie)” – http://www.microsoft.com/romania/comunicate/Comunicat.aspx?c=109 > [22] Steve Ballmer, Presedinte Microsoft Corp., 12.03.2008: “The biggest decision I’ve made as CEO was pushing into the business applications area—one of the best decisions I’ve ever made, one of the most important decisions I’ve ever made, and the reason that brings us all here today. I’m darn excited about what we’ve done, what we can do for you, and certainly our long-term commitment to the area.[…] We’re going to continue to extend what we do, and we’re going to continue to compete very, very aggressively. ” – http://www.microsoft.com/presspass/exec/steve/2008/03-12Convergence.mspx > [23] http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/conventii-internationale/conventia-privind-criminalitatea-informatica.html > [24] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0388&language=EN > [25] http://www.evz.ro/detalii/stiri/rezolutia-anticoruptie-propusa-de-monica-macovei-adoptata-de-deputati-apel-la-transparen-9457.html > [26] http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/item/197739-Noile-proceduri-de-anchetare-au-facut-OLAF-mai-eficient-în-2012-raport.html > [27] Ibidem > [28] “07.05.2013 – Anyone convicted of a serious crime or corruption should be barred from tendering for public contracts or standing for election în the EU for at least five years, says the Special Committee on Organised Crime în a resolution voted on Tuesday. Mafia membership should be made a crime throughout the EU, and EU-wide rules drawn up on how to use confiscated mafia assets for social purposes, it adds. > 19.03.2013 – The EU should establish a public prosecutor to protect its financial interests and introduce an EU-wide definition of Mafia-style crime, it was suggested în the Special Committee against Organised Crime on Monday. Other draft proposals include laying down new rules to protect public tendering against organised crime and using confiscated criminal assets to benefit the community > 15.10.2012 – The EP’s special committee on organised crime looked at a range of options on Monday aimed at tackling organised crime across the EU. They included a Union-wide definition of mafia-related crimes, the possibility of seizing criminal assets and using them to benefit the community, new rules on public procurement and the creation of an EU prosecutor.” – > http://www.europarl.europa.eu/committees/en/crim/press-releases.html#menuzone > [29] http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/110mcrm.htm > [30] http://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm > [31] http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/ > [32] http://www.mediafax.ro/social/seful-fbi-romania-şi-sua-vor-mai-avea-actiuni-comune-impotriva-criminalitatii-informatice-9037182 > [33] http://www.luju.ro/institutii/ong/ofiterii-acoperiti-din-justiţie-asociatia-pentru-monitorizarea-justiţiei-avertizeaza-ca-seful-sri-george-maior-a-recunoscut-ca-unii-judecatori-şi-procurori-colaboreaza-cu-serviciile-maior-confirma-exista-ofiteri-activi-sri-intre-magistrati-document > [34] http://www.realitatea.net/rosca-stanescu-serviciile-secrete-detin-firme-sub-acoperire_1188848.html Notă. Scrisoarea este trimisă şi în atenţia următoarelor instituţii > PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI > Domnului Preşedinte al României, Traian BĂSESCU > SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII > Domnului Director George MAIOR > MINISTERUL AFACERILOR INTERNE > Domnului Ministru Radu STROE > DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE > Doamnei Procuror Mihaela MORARU > Ref. dosar nr. 85/P/2011 – DNA > AMBASADA S.U.A. LA BUCUREŞTI > Domnului Ambasador al S.U.A. în România > DEPARTAMENTUL DE JUSTIŢIE AL S.U.A. – Secţia Fraude > PARLAMENTUL EUROPEAN > Doamnei Monica Luisa MACOVEI – Membru al Grupului Partidului Popular European > COMISIA EUROPEANĂ – > Domnului José Manuel Durão BARROSO – Preşedintele Comisiei Europene > Domnului Giovanni KESSLER – Director General OLAF > Domnului Vasil KIROV – Şef Unitate A.4, OLAF > Doamnei Guillemette du VIGNAU – Investigator de caz, OLAF > Ref. cazuri OF/2005/0417, OF/2010/0068, OF/2012/0648 > Domnului Joaquín ALMUNIA – Comisar pentru Concurenţă > Domnului Per HELLSTROM – Şef Unitate B.3, Direcţia Generală Concurenţă Accesări: 5117 Publicat Luni, 03 iunie 2013 Voteaza articolul +37 41 Voturi Alte articole nesemnate: ► Cum va fi vremea până pe 16 iunie ► Fitch a retrogradat Ciprul ► Percheziţii în Capitală la falşi inspectori ANPC ► Cutremur în Grecia ► Ce valoare are informaţia publicată de Ciprian Nastasiu despre Codruţa Kovesi? Alte articole din categorie:

04/06/2013 Posted by | Ciocoii de serviciu | Un comentariu

Să ne distrăm puțin cu George Cristian Maior, șef la SRI – o glumă bună

Georgică Maior, un şef închipuit al SRI

03 June 2013 08:47

Written by editor Liviu Maior

Senatorul Valer Marian va prezenta astăzi, în plenul Senatului României, o declaraţie politică intitulată „Georgică Maior, un şef închipuit al SRI”.

Redăm integral textul declaraţiei. „Directorul SRI, George Cristian Maior (alintat Georgică în familie, la grădiniţă, la şcoala generală, la liceu şi la facultate) s-a supărat pe mine ca văcarul pe sat pentru că în ultimii trei ani am făcut mai multe declaraţii critice la adresa primului său adjunct, generalul Florian Coldea, ultima fiind „Generalul Coldea, câinele de pradă al democraţiei”. Directorul Maior a fost deranjat îndeosebi pentru că în toate declaraţiile am precizat că generalul Coldea este şeful de facto al SRI, fiind omul de încredere şi de treburi murdare al preşedintelui Traian Băsescu. Cu siguranţă, a fost deranjat şi dea07bb170c4a36161aa1f8f4859c19794_XL acuzele de poliţie politică şi de corupţie pe care i le-am adus primului său adjunct. Pentru aceste motive sunt monitorizat de SRI din anul 2010, iar, de vreun an, după ce l-am acuzat pe generalul Coldea că este protectorul marilor infractori naţionali, de genul Sorin Blejnar, ex-preşedintele ANAF sau Crinuţa Dumitrean, fostul preşedinte al ANRP, a făcut permanent presiuni asupra preşedintelui PSD, premierul Victor Ponta, căruia îi este naş de căsătorie, să mă schimbe din funcţia de preşedinte al Organizaţiei judeţene Satu Mare a PSD şi să-mi închidă gura, în ce priveşte declaraţiile politice. Exercitarea unor astfel de presiuni mi-a fost confirmată inclusiv de liderul Grupului senatorial al PSD, Ilie Sârbu, socrul preşedintelui Ponta. Maior and co. au reuşit să-şi atingă primul obiectiv, întrucât cu două luni în urmă, în urma unei discuţii cu premierul Victor Ponta şi cu vicepremierul Liviu Dragnea, am renunţat să mai candidez pentru funcţia de preşedinte judeţean al PSD, deşi toate cele 65 de organizaţii locale (comunale, orăşeneşti şi municipale) adoptaseră rezoluţii privind susţinerea mea pentru un nou mandat. Realitatea tristă, este că George Maior este doar un şef închipuit al SRI, principalul serviciu secret al ţării. Maior conduce SRI doar la nivel de reprezentare şi de cooperare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, generalul Coldea coordonând toată activitatea informativ-operativă a serviciului.

Opinia publică trebuie să ştie că George Maior este doar o marionetă care îşi datorează toată cariera politică şi profesională nu unor calităţi sau realizări excepţionale, ci tatălui său, Liviu Maior, un prestigios profesor de istorie al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializat în relaţiile dintre români şi unguri în Transilvania. Profesorul Maior a fost şi un om de încredere al PCR, fiind înainte de 1989 secretar de partid pe Universitatea Babeş-Bolyai. Mi-a fost profesor la Facultatea de Drept în anul I timp de câteva luni, pentru că în 1981, beneficiind de o bursă pentru specializare, a plecat la o universitate din Statele Unite ale Americii, unde a stat câţiva ani. În cercurile universitare clujene s-a vehiculat ulterior că ar fi plecat în SUA având şi misiune de la Securitate pentru combaterea iredentismului şi revizionismului maghiar care cunoscuseră o recrudescenţă în cadrul emigraţiei maghiare de dincolo de Ocean. S-a mai vehiculat că ar fi intrat în atenţia CIA, care l-ar fi racolat şi ar fi devenit astfel agent dublu, probabil cu ştiinţa şi cu acordul Securităţii. După răsturnarea regimului comunist, profesoruL Liviu Maior a devenit ministru al Educaţiei în guvernul Văcăroiu (1992 – 1996), cu sprijinul unui alt universitar clujean, profesorul de filozofie Grigore Zanc, ajuns preşedinte al FDSN (PDSR) Cluj şi ministru al Culturii în acelaşi guvern, cunoscut drept un apropiat al preşedintelui Ion Iliescu. După ce Ion Iliescu a redevenit preşedinte al României în 2000, Liviu Maior a devenit ambasador în Canada, iar fiul său George, fără să se fi remarcat în politică sau în domeniu, a fost promovat secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale, avându-l ca ministru pe Ioan Mircea Paşcu. În această postură, George Maior a fost implicat în negocierile de aderare a României la NATO, fapt implinit la 1 ianuarie 2003. Recent au apărut dezvăluiri în presă că în perioada respectivă George Maior a contribuit la venirea în -Românie a contestatului concern Bechtel, cu care a fost încheiat în 2004 păgubosul contract pentru Autostrada Transilvania, despre care se discută că ar fi mita mascată oferită SUA pentru acceptarea României în Alianţa Nord-Atlantică. Tot recent, George Maior a mărturisit presei că, cu 10 ani în urmă, deci după aderarea României la NATO, i s-a propus să fie ambasador în SUA, ceea ce demonstrează că beneficia de un agreement deosebit la Washington. Apoi, Maior a fost luat sub aripa Grupului de la Cluj, devenind senator PSD în urma alegerilor parlamentare din 2004.În perioada când a fost secretar de stat şi senator s-a împrietenit cu actualul premier Victor Ponta, căruia i.-a fost naş la a doua căsătorie, cu Daciana Sârbu. George Maior a fost numit director al SRI de către preşedintele Băsescu în 2006, în timp ce era senator PSD, în urma demisiei fostului director Radu Timofte după scandalul provocat de dispariţia din România a lui Omar Haysam. Traian Băsescu a făcut mare tapaj că a numit în fruntea SRI un reprezentant al opoziţiei politice, dar se pare că numirea lui Maior i-a fost sugerată, dacă nu impusă, de la Washington, respectiv de la Fort Langley (sediul CIA).

Mai nou, se vehiculează că americanii l-ar prefera preşedinte sau premier al României în tandem cu actualul premier şi lider al PSD, Victor Ponta. Numele lui Maior a mai fost vehiculat ca posibil premier după demisia premierului Emil Boc în iarna anului 2012. Pentru pregătirea terenului imagistic, în primăvara acestui an, printr-o fundaţie din Olanda, a fost lansat un videoclip cu social-democraţi europeni de marcă, în care George Maior apare alături de fostul premier britanic Tony Blair şi de fostul cancelar german Gerhard Schroeder. Este destul de bizară apariţia în videoclip a unui şef de serviciu sercet, care ar trebui să fie apolitic şi care nu s-a remarcat anterior cu nimic notabil pe tărâmul social-democraţiei autohtone sau europene. Ar fi fost normal ca în videoclip să fi apărut unul din foştii lideri marcanţi ai PSD (Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană) sau chiar actualul preşedinte, premierul Victor Ponta. Problema sensibilă şi esenţială cu George Maior este dacă acordă preeminenţă intereselor naţionale sau intereselor americane în calitate de director al SRI sau ca potenţial premier sau preşedinte al României. Această clarificare esenţială şi necesară trebuie privită prin prisma faptului că George Maior are anumite probleme de personalitate, de resortul psihanalizei: a fost foarte dependent de tatăl său şi se află într-o veşnică căutare a autorităţii paterne. A fost dus la grădiniţă, la şcoală, la meciuri şi la cumpărături de către tatăl său, care i-a călăuzit apoi paşii în profesie, în administraţie şi în politică. A fost copil singur la părinţi şi a fost crescut în puf, dar a avut anumite frustrări şi complexe: datorită staturii mai scunde şi obeze: se mişca şi vorbea mai greoi, a fost umilit şi chiar bătut de unii colegi, nu era prea apt pentru sporturi. A vrut să fie premiantul clasei sau grupei, dar şi în liceu şi în facultate a fost depăşit de fiul unui mare profesor de drept constituţional din Cluj cu care s-a aflat într-o concurenţă conflictuală continuă, ajungând chiar la o altercaţie, în urma căreia se spune că a plâns ca o fetiţă. A fost mereu sub tutela părintească, tatăl şi mama fiind cei care inclusiv l-au căsătorit, cu fiica cunoscutului scriitor clujean Augustin Buzura, care a deţinut funcţia de preşedinte al Educaţiei Culturale Române în timpul regimului Iliescu. Probabil că până acum şi-a găsit un tată suplinitor în preşedintele Traian Băsescu, iar acum îşi caută un tată la Washington sau doreşte să-i fie tătuc Unchiul Sam.

George Maior are şi alte vulnerabilităţi. Tatăl său a fost filmat într-o situaţie compromiţătoare într-un hotel din Kiev, în care a fost atras în cursă de o femeie agent dublu (al SIE şi al serviciului secret ucrainean), traducătoare la Ambasada României din Ucraina şi înscrisă la doctorat la profesorul Maior, pe nume Olga Voliţina. În cursul anului trecut s-a vehiculat în interiorul SRI că şi directorul Maior ar fi fost atras într-o cursă în Munţii Apuseni, cu o posibilă agentă a serviciului secret maghiar. În ultima perioada George Maior a manifestat mai multă aroganţă şi autosuficienţă , în spatele unei morgi de intelligence, ce te face să crezi că se consideră egalul omologilor săi de la CIA, MI6 sau Mossad. Anul trecut, directorul SRI, George Maior, a editat şi prefaţat două cărţi, respectiv „Eminenţa Sa/Cardinalul Richelieu şi ascensiunea Franţei”, de Jean Vincent Blanchard, şi „Bismarck/O viaţă”, de Jonathan Steinberg, transmiţând mesajul subliminal că s-ar încadra într-o pleiadă de astfel de mari oameni de stat. Aşteptăm să-şi exprime opinia de specialist şi primul său adjunct Florian Coldea, care este absolvent şi repetent al Facultăţii de Psihosociologie din cadrul Academiei de Informaţii”.

Senator Valer Marian

03/06/2013 Posted by | Ciocoii de serviciu, Deontologii, presa si serviciile secrete, Diverse, Securistii vechi si noi, Serviciul Roman de Informatii | 4 comentarii